Zatímco v nížinách se příchod zimy v příštím týdnu projeví spíše nevlídným počasím s občasnou vločkou sněhu, hory by se měly dočkat souvislé sněhové pokrývky i celodenních mrazů. Sněhové žně se dostaví i do Alp, přibýt by mohlo několik desítek centimetrů.

Předpovídaná poloha tlakových níží a výší v podstatě ideální

Oba hlavní předpovědní modely ve většině svých variant počítají s tím, že nad Atlantikem se vytvoří k severu vysunutá tlaková výše, která „zatarasí“ cestu jinak převládajícímu západnímu proudění. V důsledku se tak proudění na severní polokouli více rozvlní a právě díky vhodně situované tlakové výši se do Evropy bude moci propadnout studených vzduch ze severozápadu až severu. Navíc se nad Ruskem roztáhne další tlaková výše rovněž od severu k jihu, která „zátaras“ ještě pojistí.


Předpovědní mapa GFS z 23. 11. pro 30. 11. 2017 - nad Atlantikem blokační tlaková výše, nad Evropou propadající se tlaková níže od severu

Výchozí situace je tedy pro zimu příznivá, její intenzita (mráz, sníh) ale bude záležet ještě na přesném postavení a tvaru tlakových útvarů a bude předpověditelná nanejvýš několik dní dopředu. Vzhledem k tomu, že při narušení západního proudění dojde k „rozvlnění“, a tedy jednak propadá studený vzduch od severu, ale zároveň se na jiném místě sune teplý vzduch od jihu, i „malý“ posun v poloze tlakových níží a výší (řádově stovky až tisíce kilometrů) může mít značné dopady na ráz počasí – jednoduše řečeno teplo a zima jsou si pak velmi blízko a jeden extrém může snadno vystřídat druhý.


Porovnání variant vývoje teploty v 850 hPA podle modelu GFS z 23.11.17 - všechny varianty vývoje výškové teploty v cca 1 500 m n. m. směřují spolehlivě pod bod mrazu

Polární vortex oslaben

Jakmile se v mírných zeměpisných šířkách rozestaví tlakové výše, vysunující se daleko na sever, a blokující tak přímočaré západní proudění, je to znamení oslabeného polárního vortexu – ten naopak, je-li v kondici, západní proudění roztáčí. Polární vortex se nedá „dohromady“ ze dne na den, a tak čím je rozpadlejší, tím vyšší jsou naděje na vydařenou zimu.

Jelikož polární vortex je vlastně mohutná tlaková níže se středem nad Arktidou, jeho stav se dá dobře vyjádřit rozdílem tlaku mezi ní a mírnými zeměpisnými šířkami neboli indexem AO. Je-li záporný, vortex je narušen – a právě záporné hodnoty indexu AO jsou předpovídány i v příštích 14 dnech.


Předpověď indexu AO z 23. 11. 2017

Na severní polokouli běžně převládá západní proudění, ve stratosféře se naopak více méně pravidelně střídá západní a východní (tzv. kvazidvouletá oscilace neboli QBO). Jelikož stratosféra je „pokličkou“ troposféry, v níž sledujeme počasí, případná východní fáze stratosférického proudění „brzdí“ západní proudění v troposféře a je tedy dobrým předpokladem pro oslabený vortex. K „východní otočce“ QBO zatím v rozhodujících spodních vrstvách stratosféry nedošlo, ale ve vyšších již pomalu ano.


Kvazidvouletá oscilace stratosférického proudění v různých vrstvách stratosféry (šedivě je znázorněna západní fáze QBO, bílou barvou pak východní) - v rozhodující nižší vrstvě zatím vládne západní fáze

Dlouhodobý „teplý“ výhled se nemění

Ani přes příznivý začátek zimy se názor dlouhodobých modelů nemění – počítají s nadprůměrně teplou sezónou. Zatím stále „věří“ spíše tomu, že blokační tlaková výše se nad Atlantikem dlouhodobě neudrží, bude odtlačena k jihu, a cesta se tak uvolní oceánským tlakovým nížím, přinášejícím do Evropy vlhký a teplý vzduch. Je však jisté, že pokud studený ráz počasí vydrží déle, budou muset výhled přehodnotit.


Teplotní odchylky v Evropě od prosince 2017 do února 2018 předpovídané modelem CFS z 23. 11. 2017 - na studenou zimu jako celek to nevypadá, zatím


Archiv: jak se vyvíjely vyhlídky na zimu 2017/18?