Už nyní jsou na tom nejvyšší polohy domácích hor a zvláště Alp sněhově slušně, místy i výtečně, což téměř zaručuje „bílé“ Vánoce. Počasí je hra s pravděpodobností a mnoha faktory, přičemž na více než několik dní dopředu lze jeho vývoj odhadovat právě jen z toho, jestli více faktorů nahrává tomu či onomu scénáři. A právě nyní ukazuje dost faktorů na „zimní“ scénáře počasí koncem roku. To ovšem nijak nevylučuje tradiční vánoční oblevu.

Zima ve střední Evropě není až tak samozřejmá

Aby byla ve střední Evropě zima, jakou si jako lyžaři představujeme, musí se sejít vícero – nesamozřejmých, a tedy méně pravděpodobných – okolností. V první řadě je třeba zajistit severní či východní proudění vzduchu namísto obvyklejšího západního. Západní proudění je přitom podpořené „přirozeným“ stavem polárního vortexu neboli ohromné tlakové níže nad polárními oblastmi, která se otáčí proti směru hodinových ručiček a na svém jižním okraji – právě v našem mírném pásmu – pohání vzduchové hmoty od západu k východu (jet stream). Zimní situace nastávají tehdy, když se jet streamu postaví „do cesty“ tlakové výše, jakési pomyslné pevnosti, ideálně umístěné nad Atlantikem či Skandinávií, které jej donutí meandrovat, a přenášet tak vzduchové hmoty od severu k jihu a od jihu k severu. Z toho vyplývá, že ani „rozbitý“ polární vortex nezaručuje zimu (v případě, že se Evropa ocitne v jižním proudění), jen zvyšuje její pravděpodobnost.

Oslabený vortex se může už o Vánocích rozpadnout

Po celý letošní rok vykazují tlakové výše v oblasti Atlantiku a Skandinávie pozoruhodnou schopnost se stále a stále obnovovat, nad oceánem se tak nedaří trvaleji usadit tlakovým nížím, které by hnaly vlhký a teplý vzduch do Evropy. Polární vortex je tak narušen, o čemž svědčí index AO, který se pohybuje v záporných hodnotách nebo kolem nuly.


Na sílu vortexu mají významný vliv i teploty a směr větru ve stratosféře – běžně se ve výšce 30 km nad severním pólem pohybují kolem -80 °C při západním větru. Několikrát během zimy se však v části stratosféry náhle oteplí, a to i o několik desítek stupňů, což vortex „zvrchu“ naruší, v krajním případě se i rozpadne na dvě nebo více částí – hlavní „pohon“ západního proudění je pak vyřazen z provozu. O Vánocích a zejména po nich se náhlé stratosférické oteplení (minor warming) očekává, a dokonce by se mohlo rozvinout do fáze, kdy se vortex natolik naruší, že se stratosférické proudění otočí „do protisměru“ na východní (major warming). Pokud se tak stane, předpovědní modely začnou velmi rychle produkovat zimní scénáře pro konec roku 2018 a začátek 2019.


Už nyní se hlavní předpovědní model GFS „přetáčí“ do zimy – kontrolní výpočty ho zatím nepodporují, což ukazuje srovnání variant vývoje výškové teploty, ve které je hlavní scénář výrazně níže než ostatní varianty. To ale v těchto situacích není nic neobvyklého. Příští dny ukážou, jestli se varianty přikloní k hlavnímu scénáři, nebo naopak.


Jestliže major warming nastane, může zima 2018/19 začít opravdu důstojně. V opačném případě se nejspíš prosadí oceánské prouděním, a tedy teplejší a vlhčí počasí. Jasněji bude o Vánocích.