Na českém území patří dosavadní průběh zimy 2019/20 k těm méně povedeným z posledních let, i když na horách se s výhradami několik pěkných zimních dní již vyskytlo. Velmi dobře až excelentně jsou na tom sněhově Alpy, opět s výjimkou nižších poloh. Celkově vzato panuje „dobrá“ zima zhruba od 1 500 m n. m., naopak pod 1 000 m n. m. prakticky ani nezačala.

Sníh v Evropě nechybí všude

Aktuální pokrytí Evropy sněhem ukazuje mapa, pracující s daty ze satelitních záběrů. Následný graf pak porovnává – v tomto případě na území Česka – obvyklou a aktuální sněhovou pokrývku. Ne všude v Evropě je to taková bída – přinejmenším „průměrné“ sněhové podmínky má Itálie, Skandinávie nebo třeba Balkán (více na Snow cover extent in Europe).

Rozjetý polární vortex brání vpádu zimy do (nížin) Evropy

Po mnoha měsících slabého polárního vortexu, vyjádřeného zápornými hodnotami indexu AO, se úderem 1. prosince „probudil“ a s krátkými přestávkami zesiluje a zesiluje. Silný vortex je hybnou silou západního proudění vzduchu kolem severní polokoule, které znamená, že se ledová vzduchová hmota z východní Kanady „vylije“ do poměrně vyhřátého Atlantiku (teplotní rozdíl činí až 50 °C!), kde roztočí „bestiální“ tlakové níže řítící se směrem k Evropě. Tato „teplá pumpa“ je navíc aktuálně podporována i z vyšších hladin atmosféry, tj. ze stratosféry, kde rovněž vládne čilé západní proudění, a to o rychlosti až 300 km/h. Ke „zdravému“ vortexu by přitom stačila i poloviční rychlost. Tento stav přitom mívá obrovskou setrvačnost, takže může pokračovat po mnoho týdnů. Pro jeho narušení by byl potřeba velmi silný impulz – například v podobě tlakové výše, která se západnímu jet streamu „postaví“ do cesty – a navíc samotný proces změny zaběhlé cirkulace by i tak po nějakou dobu trval.

Rozbouřený Atlantik

Jak dopadají v tomto stavu pokusy tlakové výše „postavit se do cesty“, dobře ilustruje synoptická situace aktuálního, bohužel velmi krátkodobého ochlazení. Jen co výše „vystrčí“ svůj výběžek k severu, tak jí ho níže z oceánu „ustřelí“ jako rozzuřená cirkulárka. Předpovědní mapy jsou na příštích 10 dní v podstatě strnulé – na všech je zřetelně vidět rozbouřený Atlantik, živený arktickým vzduchem z Kanady.

Jednoduše to ilustruje i rozptyl předpovědních variant výškové teploty, který se drží stěží okolo 0 °C v 1 500 m n. m.

Zima jako celek bude výrazně teplejší než průměr

Dlouhodobé výhledy tento scénář předpokládají prakticky od léta a s tím, jak se vyplňuje, přisazují si také s teplým průběhem zbytku zimy.

Je tedy nějaká naděje na změnu a zimní počasí? V dynamickém systému, jakým počasí je, se vždy může něco nečekaného přihodit, nicméně zatím žádný takový impulz na obzoru není. Ani současná „beznadějná“ situace ale nemusí dopadnout tak mizerně – i z ní mohou při určitých drobnějších změnách vzniknout na horách slušné chumelenice nebo aspoň příjemné lehce zimní počasí. Nížiny se ale letos bílé nadílky nemusí dočkat vůbec.

Jak se vyvíjely vyhlídky na počasí v zimě 2019/20, čtěte v archivu!