Aktuálně se zdá být ráz počasí spolehlivě předpovězen přinejmenším do Mikuláše, dále už se varianty vývoje začínají rozcházet. Dobrou zprávou pro lyžaře je, že ty obzvláště teplé scénáře jsou v menšině a naopak přibývá zimních.

Co říkají dlouhodobé trendy?

Nejprve si připomeňme, že „dobrá“ zima ve střední Evropě závisí na poněkud méně obvyklé souhře okolností v atmosféře, jimž se říká narušená cirkulace.

Nad severním pólem se v důsledku polární noci na podzim a v zimě tvoří obrovská zásoba ledového vzduchu, která se coby rozsáhlý vír (polární vortex) otáčí proti směru hodinových ručiček, tedy od západu k východu. V mírných zeměpisných šířkách – na jižním okraji polárního víru, který jej odděluje od teplejšího vzduchu – proto typicky vanou západní větry. Západní větry do Evropy přinášejí vzduch z Atlantského oceánu, který je zvláště zpočátku zimy mnohem teplejší než pevnina. Aby se do střední Evropy dostal studený vzduch od severu, je třeba, aby se nad oceánem vytvořila pevná hradba tlaková výše, která se „postaví do cesty“ svižnému západnímu proudění. Je-li tomu tak, obvyklá cirkulace vzduchu na severní polokouli je tím narušena.

Hlavní indicií je polární vortex

Chceme-li odhadovat, jakou šanci mají zimní scénáře počasí na několik týdnů dopředu, můžeme sledovat index arktické oscilace (AO), který měří sílu polárního vortexu.


Pokud je index AO kladný, polární vír je v pořádku a žene chladný vzduch z Arktidy přes východní Kanadu do teplého oceánu, kde v důsledku teplotního rozdílu vytvoří tlakovou níži a ta v západním proudění dorazí do Evropy i s „náloží“ teplého a vlhkého oceánského vzduchu. Naopak pokud je index záporný, polární vír je „rozvlněn“ a proudění vzduchu meandruje (od severu k jihu či naopak namísto přímého směru od západu k východu). V krajním případě se polární vír může i rozdělit a zásoba arktického vzduchu se pak třeba propadá hluboko na jih.

Z aktuálních předpovědí je zjevné, že dlouhodobě zeslabený polární vortex (neutrální či záporný index AO) se bude snažit „nastartovat“ (prudký vzestup indexu do vysokých kladných hodnot). Jestliže se mu to podaří, nastane scénář „teplé a vlhké“ zimy, která může na hory, zvlášť je-li západní proudění stočené tak, aby bylo aspoň severozápadní, teoreticky přinést kvanta sněhu – čím výše, tím více.

Předpovědní křivka indexu AO se ovšem brzy stáčí zpět k neutrálním hodnotám, což znamená, že vortex by měl být narušován tlakovými výšemi, které se „vztyčí“ do jeho dráhy od jihu k severu a donutí vzdušné proudění více meandrovat. Na konkrétním tvaru a poloze meandru pak závisí, zda se střední Evropa dostane spíše do studeného, nebo teplého „zálivu“ vzduchu.

Tlaková výše nad Atlantikem se bude snažit, vortex ovšem také

Ještě konkrétněji je pokus polárního vortexu nabrat sílu zřetelný ze synoptických map, zobrazujících rozložení tlakových níží a výší a z toho vyplývající směr proudění vzduchu. V nejnovějších variantách vývoje dominuje mikulášské oteplení – tlaková výše nad Azorskými ostrovy v oceánu je „stlačená“ či plochá, takže tlaková níže se středem nad Islandem má volnou dráhu a vzduch proudí přímo od západu k východu.


V dalších dnech se pak ve scénářích opakuje tendence tlakové výše roztáhnout se Atlantikem od jihu k severu, nebo aspoň částečně „zablokovat“ oceánské proudění tím, že se usadí nad Britskými ostrovy. A právě to rozhodne o tom, jestli se dočkáme v předvánočním období dalších zimních epizod. Jestliže se tlakové výši podaří „blokáda“, vortex bude narušen a naděje na zimní počasí vzrostou.Jednoduše lze tento scénář vyčíst i z předpovídaného vývoje výškové teploty nad střední Evropou – ochlazení, oteplení a pak opět nejspíš ochlazení, ovšem s příliš velkým rozptylem variant, který dává prostor pro překvapení všeho druhu.


Nejpravděpodobnější je rozmanitá zima

Dlouhodobá teplotní předpověď počítá s teplejším prosincem oproti normálu, ovšem ne tak dramaticky, jak to ještě nedávno vypadalo.


Aktuálně jsou tedy vyhlídky na zimu opatrně nadějné. Jako nejpravděpodobnější se přesto jeví „smíšený“ vývoj, tedy že snaha vortexu o stabilizaci bude v dalších týdnech částečně úspěšná, neměly by však úplně propadnout ani pokusy jej narušit. Výsledkem by pak měla být povětrnostně rozmanitá zima, byť teplá, tak s mrazivými a sněhovými obdobími. Tomu ostatně napovídá i „patová“ situace dlouhodobých faktorů, jako je nízká sluneční aktivita (přeje narušené cirkulaci, a tedy i chladnější zimě) nebo kvazibienální oscilace (západní stratosférické proudění, podporující silný vortex).

Jak se vyvíjely vyhlídky na počasí v zimě 2019/20, čtěte v archivu!