Nejprve si odpovězme na zvídavou otázku, jestli po dlouhém teplém létě a teplém podzimu konečně přichází zima, jak má být, i když třeba jen do vyšších poloh: pro příštích zhruba 10 dní se zdá, že ano. V podstatě však bude jen „normální“ listopadové počasí s nadprůměrným množstvím srážek v některých oblastech Alp, ale i to je pro lyžaře slibné a povzbudivé.

Desítky centimetrů sněhu v nejvyšších polohách Alp

Kolik přesně kde napadne sněhu a kolik z toho se udrží samozřejmě nelze předem přesně předpovědět, je ale velmi pravděpodobné, že naprší a nasněží prakticky v celých Alpách. Zatímco začátkem týdne bude ještě hranice sněžení velmi vysoko – nad 2 500 až 3 000 m n. m., koncem týdne už by měla klesnout na 1 500 až 2 000 m n. m. Modelované úhrny odpovídají několika desítkám centimetrů sběhu, z nichž nejvíce se udrží v centrální části Alp, tedy mimo jiné i na rakouských ledovcích, na nichž byly podmínky ještě začátkem října velmi mizerné a teprve v posledních dvou týdnech se pomalu vylepšují.


Horská předpověď počasí pro Hintertux podle spolehlivého alpského modelu GeoSphere


Celková výška sněhu 29. 10. 2023


Předpovídaná celková výška sněhu 5. 11. 2023

Ochlazení potvrzují všechny varianty předpovědi

Trvalejší ochlazení naznačují předpovídané varianty vývoje výškové teploty (v cca 1 500 m n. m.), které setrvale sestupují k nule a možná i pod ni.

Čím jsou si předpovídané varianty vzájemně bližší, tím bývá pravděpodobnost daného vývoje vyšší. Koncem předpovídaného období už se varianty rozcházejí více, a nelze tedy vyloučit ani následné oteplení.


Předpovídaný pokles výškové teploty a varianty vývoje (v cca 1 500 m n. m.)

Počasí je nastaveno na překvapení

Přicházející ochlazení s deštěm a sněžením bude nejspíš dříve či později vystřídáno. I nadále totiž zůstává povětrnostní režim na severní polokouli „narušený“ – místo svižného proudění ze západu (pro Evropu z Atlantiku) je proudění spíše zvlněné, narušené tlakovými výšemi, roztahujícími se od severu k jihu. Z toho vyplývají i prudší zvraty v počasí. V zimním období tento režim může přinést opravdu „ladovskou“ zimu, stejně tak ale velmi teplé a suché „africké“ počasí – záleží jen na tom, jak se zrovna poskládají tlakové útvary.

O tom, že počasí je nastaveno na rychlé a překvapivé zvraty, svědčí záporná hodnota indexu arktické oscilace. Podle předpovědi se bude držet nízko i nadále, podobně jako po většinu času předchozích let.


Předpověď vývoje indexu arktické oscilace (AO)


Jaké se vyvíjely vyhlídky počasí pro lyžaře v zimě 2023/24?