Vyhlášení výsledků

Správné odpovědi: Ke kterému roku se datují počátky firmy LEKI? – 1948

V roce 1998 uvádí LEKI na trh první rukavice, ale především i první bezpečnostní systém pro lyžařskou hůl, který se v inovované podobě vyrábí až dodnes. Jaký je jeho název? – Trigger systém

Distributorem značky LEKI v ČR je společnost SPORT KONCEPT. Její e-shop najdete na adrese? – http://eshop.sportkoncept.cz/

Tipovací otázka:
Kolik procent závodníků či závodnic z celkového počtu závodících ve Světového poháru v alpském lyžování v sezóně 2010/11 používalo hole či rukavice LEKI? 51 %

Z těch, co správně odpověděli a byli nejblíže tipovací otázce, vzešli dle pravidel výherci:
1. cena: M. Vaňková, Praha 9
2. cena: Andrea. Trnková, Velký Beranov
3. cena: Roman Heinz, Dolní Lhota

Výherci budou obeznámeni emailem.

Gratulujeme!


Značka LEKI je fenomén současného alpského lyžování a jen sporadicky ji nenajdete na stupních vítězů. Jen na OH ve Vancouveru získali sportovci LEKI 27 medailí. Na kvalitu holí LEKI spoléhají taková jména jako například úřadující vítěz světového poháru Ivica Kostelič, bouřlivák Bode Miller, krásná Lindsey Vonn, Didier Cuche, Benjamin Raich, Marlies Schield a Maria Riesch. Málokdo ví, že prakticky celá produkce holí vzniká v českém Tachově.

Hraje se o

1. cena: hole LEKI VENOM + rukavice LEKI WORLDCUP RACING TITANUM
2.-3. cena: hole LEKI Vantage S + rukavice LEKI Pegasus S


Nápovědu hledejte na www.leki.czPravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte hole a rukavice Leki“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je Sport Koncept s.r.o., IČO: 40615707 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Sport Koncept s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na 3 soutěžní otázky.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 27. 10. 2011 (00:00:01) do 17. 11. 2011 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení 3 znalostních otázek a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik procent závodníků či závodnic z celkového počtu závodících ve Světového poháru v alpském lyžování v sezóně 2010/11 používalo hole či rukavice LEKI?“), při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na znalostní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže ve SNOW 65 a na www.snow.cz dne 1. 12. 2011. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na 3 znalostní otázky.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 1. 12. 2011. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.