Vyhlášení výsledků:

Správné odpovědi:
Od jaké rychlosti se lidské tělo při pádu poraní…? 4 km/h

Které části těla jsou špatně léčitelné (hrozí rizko trvalého poškození)? Hlava, oči, páteř

Proč není na helmách řady Skull klips na brýle? Protože brýle POC mají 2 silikonové proužky

Kam se umisťuje blikačka na helmy POCito? Dozadu,aby rychle jedoucí lyžař viděl dítě

Tipovací otázka:
Jak silnou vrstvu EPP (v mm) by musela mít helma pro závodní sjezdaře, aby absorbovala veškerou energii při nárazu ve 150 km/h? 180 mm

Výherci se stali:
Helma POC Receptor - J. Spicak - Ostrava
Helma POC Synapsis - D. Pokorná - Vel. Mez.
Helma POC Frontal - E. Vedralová - Praha 1
Triko POC - M. Lavorenti - Hrádek
Triko POC - J. Kubátová - Praha 2
Triko POC - T. Kubeša - Šternberk

Výherci budou o předání výhry informování na uvedený e-mail.

Všem výhercům gratulujeme!


Švédské výrobky jsou symbolem jistoty a bezpečí v mnoha odvětvích, stačí zmínit vozy Volvo. Ve světě sjezdového lyžování a cyklistiky je specialistou na bezpečnostní prvky značka POC. Udělat vše pro ochranu života a snížit následky nehod vývojem a zlepšováním bezpečnostního vybavení – taková je filozofie společnosti. Výsledkem je řada lehkého, vysoce funkčního vybavení, které díky dokonalejšímu tlumení nárazů a zvýšené odolnosti proti proražení poskytuje maximální ochranu před zraněním. A vy můžete vyhrát jednu z cen POC, což jsou 3 přilby (POC Receptor Plus, POC Synapsis, POC Frontal) a 3 trika. Výhru si vyberete přesně na sebe přímo v některém z partnerských obchodů POC.

Hraje se o:

3x přilba POC (na výběr z modelů POC Receptor Plus, POC Synapsis, POC Frontal)
3x triko POC

Více informací o helmách, brýlích a chráničích POC na www.poc-sport.cz


Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte přilby a trika POC“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je LEVEL, s.r.o., IČO: 467 12 151, Spisová značka: C 2606 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti LEVEL, s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na 4 soutěžní otázky.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 28. 10. 2011 (00:00:01) do 17. 11. 2011 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení 1 znalostní otázky, anketních otázkek a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Jak silnou vrstvu EPP (v mm) by musela mít helma pro závodní sjezdaře, aby absorbovala veškerou energii při nárazu ve 150 km/h?“), při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na znalostní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže ve SNOW 65 a na www.snow.cz dne 1. 12. 2011. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na 3 znalostní otázky.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 1. 12. 2011. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor ve vybrané prodejně distribuující produkty POC. Výhercům budou zaslány elektronickou formou na uvedený email instrukce, jak postupovat při výběru své helmy na zvolené prodejně. Pokud si výherce nevyzvedne svou výhru do 31. 12. 2011, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí na jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 30 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.