Děkujeme všem, kteří vyplnili čtenářskou anketu! Chvíli jsme se zdrželi, než jsme mohli určit výherce věcných cen, protože bylo potřeba provést kontrolu duplicitních záznamů (věřte nevěřte, některé čtenáře motivovala drobná odměna za vyplnění ankety až příliš a nakonec jsme museli vyřadit přes dvě stě anketních odpovědí).

Každý, kdo anketu podle podmínek poctivě vyplnil, získal na svůj nebo jiný vybraný účet 100 SNOWbonů na nákup v e-shopu SNOW. Objednávky, jejichž vyřízení jsme pozdrželi kvůli pochybnostem o regulérnosti získaných SNOWbonů a pochybnosti byly rozptýleny, jsou postupně odesílány.

Gratulujeme výhercům!

Správná odpověď na tipovací otázku „Kolik unikátních návštěvníků navštívilo portál SNOW.CZ v období od 1.10.2011 do 3.5.2012?“ je:
420 888 unikátních čtenářů (měřeno dle statistiky Google Analytics)


Výherci byli kontaktování na zadanou e-mailovou adresu.


Kdo se trefil nejblíže v rozstřelové otázce, získal lyže Völkl Tigershark, modelový ročník 2012/13. Nutno říct, že tentokrát musel rozhodovat i čas doručení odpovědi, protože se sešly hned dva tipy s hodnotou 420 000, které byly nejblíže správné odpovědi.

Dalších 10 respondentů s nejpřesnějšími odpověďmi vyhrává jedny z 10 sluchátek Scullcandy Uprock v zelené či tmavě modré variantě.Popis výher:

Čtenáři s nejpřesnějšími tipy v anketní otázce vyhráli:
1x lyže Völkl Tigershark 10 Feet 2012/13 s vázáním iPT Speedride11.0 TC D
Doporučená MOC: 20 690 Kč
Parametry lyží: 121_73_102, poloměr 16,4 m, délka 175 cm

Volkl Tigershark 2012–13


10x sluchátka Scullcandy Uprock (5x v zelené, 5x v tmavě modré variantě)
Doporučená MOC: 790 Kč

Sluchátka Skullcandy UprockPodmínky ankety:

I. Obecná ustanovení

 • Anketa „Velká čtenářská anketa SNOW 2012“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je SLIM media s.r.o., IČO: 27175511 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti je SLIM media s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační, odpoví požadované anketní a soutěžní otázky údaje (označené červenou hvězdičkou *).
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 12. 4. 2012 (00:00:01) do 22. 4. 2012 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení anketních otázek a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik unikátních návštěvníků navštívilo portál SNOW.CZ v období od 1.10.2011 do 3.5.2012?“ - bude měřeno dle statistiky Google Analytics), při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na anketní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 15. 5. 2012. na základě zaslaných odpovědí.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek, a to nejpozději do 15. 5. 2012. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.