Děkujeme všem účastníkům za účast v soutěži o POBYT PRO DVĚ OSOBY V LUXUSNÍM APARTMÁNU PŘÍMO U LANOVKY V NASSFELDU!

Správné odpovědi na otázky:

 1. Kolik lůžek celkem (včetně přistýlek) nabízí společnost Hory GmbH?
  1. 49 lůžek
 2. Ve kterých apartmánech nabízí společnost Hory Gmbh WIFI zdarma?
  1. ve všech apartmánech
 3. Tipovací otázka: Kolik hostů se ubytovalo v apartmánech společnosti Hory GmbH v zimní sezoně 2011 -12 (od 1.11.2011-31.3.2012) - 547

O. Ladman – tip 547

Výherce obeznámíme emailem.

Gratulujeme!


Apartmán Carnia nabízí krásné výhledy na panorama korutanských Alp a nachází se na klidném místě přímo v městečku Tröpolach 300 m od hlavní nástupní stanice Millennium-Express (nejdelší kabinové lanovky v Alpách) a v blízkosti řeky Gail.

Vybavení apartmánu: 1x obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, 1x ložnice s dvoulůžkem, balkon, SAT-TV s českými programy, bezplatné připojení na internet - WIFI, parkovací stání.

Více informací na: http://www.horynassfeld.cz/…oby-35m2-s-b

Termín soutěže: 15.9.-31.10.2012

Vyhlášení proběhne dne: 2.11.2012


Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte ubytování pro dvě osoby v apartmánu Carnia na dvě noci v termínu od 8. - 23.12.2012“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost Hory GmbH, IČ: FN346775p (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Hory GmbH a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 2 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 15.9.2012 (00:00:01) do 31.10.2012 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžní otázky („Kolik lůžek celkem nabízí společnost Hory GmbH?“ a „Ve kterých apartmánech nabízí společnost Hory Gmbh WIFI zdarma?“) a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik hostů se ubytovalo v apartmánech Hory Nassfeld v zimní sezoně 2011 -12 (od 1.11.2011- 31.3.2012)?“ O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. V případě více stejných správných odpovědí, rozhodne o výherci čas odeslání odpovědi (výhercem se stane ten, který odpověděl správně jako první v pořadí).
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 2.11. 2012 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny tři soutěžní otázky.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 2. 11. 2011. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.