Až na jednoho soutěžícího všichni zodpověděli správně znalostní otázky týkající se premiéry filmu Few Words. Ovšem 5 vítězů určila tipovací otázka, která zněla: „Kolik „To se mi líbí“ bude mít FB stránka SNOW.CZ 1. 11. 2012 v 11: 00?“

Správný počet byl 4555. Všem 5 vítězům gratulujeme a souběžně jim zasíláme přesné informace o vyzvednutí výher (2 vstupenky na film, 2 vstupenky na after party, 2 trika). Vyzvednutí se bude konat půl hodiny před startem projekce, tedy ve 20:00 přímo v Cine Star Anděl.

Z pochopitelného důvodu zde neuvádíme jména výherců :-)Hraje se o: 5 kompletů (každá sada obsahuje 2 lístky na pražskou premiéru Few Words, 2 lístky na After Party v klubu Jet Set a 2 trika z limitované série)

Základní info k filmu:
Dlouho očekávaný film se pro Candida Thovex konečně stal realitou. Candide uměl lyžovat jakmile se naučil chodit, 3x vyhrál X-Games, kvůli vážnému zranění zad na čas zmizel z freeskiingového světa, aby se pak znovu objevil a vyhrál světovou Free-ride tour. Chtěl být vždy o krok před ostatními. Společně s fimařem Mattem Painem a celým filmovým štábem strávil poslední dva roky cestováním po světě a hledáním těch nejlepších podmínek k ježdění.

Pražská premiéra světové tour filmu Few Words se koná 3.11.2012 od 20:00 v Cine Star Anděl za účasti Candida Thovexe.

Termín soutěže: 29.10.2011 – 31. 10. 2012

Vyhlášení soutěže proběhne: 1.11.2012 odpoledne (následně budou výherci obesláni e-mailem)

Předání výher: vstupenky i trika budou předány před začátkem filmu ve foyer kina Cine Star Anděl.


Více informací k premiéře: http://www.facebook.com/…128204128485

FB stránky SNOW.CZ najdete zde: http://www.facebook.com/…94440792312/

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Blesková soutěž k premiéře filmu Few Words“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost l.DISTRIBUTION s.r.o., IČO: 256 53 555 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti l.DISTRIBUTION s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 2 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 29. 10. 2012 (00:00:01) do 31.10.2012 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžní otázky („Kde a kdy je premiéra filmu Few Words v Praze?“ a „Kde a kdy je pražská autogramiáda Candida Thovexe?“) a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik „To se mi líbí“ bude mít FB stránka SNOW.CZ 1. 11. 2012 v 11: 00?“ O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při shodné odpovědi na tipovací otázku rozhodne o výherci dřívější doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 1.11. 2012 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny tři soutěžní otázky.III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 1. 11. 2011. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni se prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.