Všem, kdo se zúčastnil soutěže o vybavení POC, děkujeme. Vítěze určí po 15.12.2012 nejbližší odpověď u rozstřelové otázky. Následně představíme výherce zde na www.snow.cz/souteze a také bude souběžně obeslán elektronickou poštou.

Vaše redakce SNOW.CZ


Výrobky POC, jejichž posláním je bezpečí a ochrana, můžete vidět už několik sezon i na hlavách českých lyžařů i cyklistů. Spolu s nimi důvěřují prvotřídním kvalitám přileb a lyžařských brýlí švédského výrobce například i Bode Miller a Julia Mancuso. I vy můžete vyhrát jednu z cen:

 1. Sluneční brýle POC v ceně 4 990 Kč
 2. Cyklistická helma POC Trabec Race M/L v ceně 4 590 Kč
 3. POC Mikina s kapucí (velikost L) v ceně 2 590 Kč

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěžte o vybavení POC“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je LEVEL, s.r.o., IČO: 467 12 151, Spisová značka: C 2606 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti LEVEL, s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na 3 soutěžní otázky.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerům soutěže (SLIM media s.r.o. - vydavatel časopisu SNOW, a SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2012 (00:00:01) do 30. 11. 2012 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení 6 znalostních otázek, a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik bodů ve Světovém poháru 12-13 získají týmoví jezdci POC (Součet bodů: André Myhrer + Bode Miller + Julia Mancuso) celkem do 15. prosince 2012?“), při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na znalostní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 20. 12. 2012. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny znalostní otázky.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 20. 12. 2012. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.