Klaus Dittrich, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Messe München International, oznámil: „Největší nárůst prodeje jsme zaznamenali v Asii a Evropě. Velmi nás potěšilo, že se mezi první desítku zemí, s největším počtem návštěvníků, vrátilo Španělsko.“

Na straně vystavovatelů došlo k navýšení jednak v jejich počtu (2481 z 52 zemí v roce 2013, oproti 2344 z 51 zemí v roce 2012), tak i v celkové ploše, na které veletrh probíhal. Bylo to 130 220 čtverečních metrů, což je o 430 m2 více než v roce 2012.

Optimistické vyhlídky do budoucna vytváří nejen atmosféra na veletrhu, která byla podle 74 % návštěvníků velmi pozitivní, ale hlavně díky dobrým výsledkům maloobchodu v roce 2012.

A ohledně prognózy na příští rok 45 % návštěvníků uvedlo, že se bude význam veletrhu zvyšovat, a 50 %, že si udrží minimálně stejnou důležitost jako v roce 2013.

Celková spokojenost návštěvníků pana Klause Dittricha velmi uspokojila: „Spokojenost návštěvníků veletrhu nám umožňuje dívat se do budoucnosti s důvěrou. Naším cílem je poskytovat celoroční podporu všem poskytovatelům sportovních služeb a potřeb, a aktivně podporovat vývoj nových trendů v obchodu se sportovními potřebami.“

www.ispo.com/munich