Francouzský Sidas se specializuje zejména na výrobu sportovních vložek do bot, na výrobu individualizovaných lyžařských bot (Black Project), na ohřev nohou, vysoušení obuvi, vypěnovací botičky do lyžáků a bootfiting.

Přezky z limitované „české“ edice jsou vhodné pro boty Salomon. Dva typy skeletu Salomon naleznete v nabídce lyžařských bot na míru – Sidas Black Project.


Termín soutěže: 26.2.-31.3.2013

Ceny:
1.-.10. cena: přezky Sidas z limitované „české“ ediceZe soutěžících, kteří správně odpověděli na znalostní otázky, určila výherce co nejpřesnější odpověď na otázku „Kolik unikátních návštěvníků zavítá na portál www.snow.cz v průběhu této zimy (období od 1.10.2013 do 31.3.2014 - měřeno dle statistiky Google Analytics)?“.


Správná odpověď je 632 309 unikátních návštěvníků.


Výherci jsou:

 • L. Barešová
 • M. Mičo
 • J. Starý
 • D. Honzig
 • O. Svoboda
 • L. Dolezal
 • J. Šumpíková
 • J. Honců
 • J. Plachta
 • L. Doležal

Výhercům gratulujeme!


Výherci budou ohledně předání výhry kontaktování prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.


Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte přezky v českých barvách!“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost svorto.cz s.r.o., IČO: 26128667 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti svorto.cz s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 2 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 26.2.2014 (00:00:01) do 31.3.2014 (23:59:59) na FB stránkách SNOW. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžní otázky („Co Sidas NENABÍZÍ?“ a „Kolik stojí roční předplatné časopisu SNOW?a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik unikátních návštěvníků zavítá na portál www.snow.cz v průběhu této zimy (období od 1.10.2013 do 31.3.2014 - měřeno dle statistiky Google Analytics)?“.
 • O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 9.4. 2014 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny tři soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 15. 4. 2014. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.