Gratulujeme vítětům soutěže o oblečení z Merino vlny značky Rewoolution!


 1. cena: Jindřich V.
 2. cena: Petr V.
 3. cena: Jarmila S.
 4. cena: Miroslav S.
 5. cena: Ladislav S.
 6. cena: Hanka V.
 7. cena: Tomáš B.
 8. cena: Jana D.
 9. cena: Jana B.
 10. cena: Vítězslav B.
 11. cena: František V.
 12. cena: Dana P.
 13. cena: Irena K.


Výherci budou kontaktování ohledně předání své výhry na e-mail uvedený při odeslání soutěžních odpovědí.


Rewoolution – Active Wear in Pure Merino Wool

Auta, výroba plastických hmot, pneumatik a celý chemický průmysl odčerpávají nenahraditelnou surovinu, kterou je nafta. Zatím paradoxně i produkty pro sport nejvíce využívají syntetických vláken. Nejrozšířenější oblečení do přírody a pro zlepšení zdraví, nejvíce propagují produkty petrochemického průmyslu. Vlákna a tkaniny jsou z „umělé hmoty“.

REWOOLUTION používá na svoje produkty pouze 100% Merino vlnu. Přírodní materiál, který nepotřebuje chemické úpravy a všechny pozitivní vlastnosti vycházejí buď z přirozeného složení nebo ze struktury vlastního vlákna. Proto si může dovolit používat slogan REWOOLUTION 100% OIL FREE.

Jedinou závadou merino produktů bylo nepříjemné kousání. To italští mistři merina (mají zkušenosti s výrobou vlněných produktů od roku 1865) odstranili použitím zlepšeného mechanického zpracování.

Na jaře 2014, REWOOLUTION umožňuje všem, kteří ještě merino nenosili, jeho snadnější pořízení. Od dubna do konce června bude ve vybraných obchodech partnerů možnost vyměnit Vaši starou, syntetické triko za peníze. Pokud jej vyhodíte v tomto obchodě, pak můžete získat 20% slevu na nové tričko REWOOLUTION ze 100% merino vlny. Akce se jmenuje MAGLIA NUOVA.

Akce je omezená, jak počtem, tak datem. Více informací o produktech o akci i partnerech na

www.rewoolution.cz
Termín soutěže: od 9.4.2014 do 4.5.2014


Ceny:
1.-3. cena: triko Rewoolution z Merino vlny s krátkým rukávem
4.-13. cena: náramek z Merino vlnyPravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte Rewoolution – oblečení z Merina!“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost LEVEL, s.r.o., IČO: 46712151 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti LEVEL, s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 2 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 9.4.2014 (00:00:01) do 4.5.2014 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na tři soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžních otázek („1. Co to znamená 100% OIL Free?“, „Kde se Rewoolution vyrábí?“ a „Proč tkaniny, pleteniny, síťoviny REDA ACTIVE (respektive příze Rewoolution) nekoušou?“) a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik kilogramů vyprané vlny zpracuje mateřská firma REDA ročně“.
 • “ O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 7. 5. 2014 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 12. 5. 2014. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.