Odovědi na soutěžní otázy:

 1. Která z významných osobností alpského lyžování vyhrála na lyžích Kästle v roce 1988 na ZOH v Calgary zlatou medaili ve sjezdu?

  Pirmin Zurbriggen

 2. Ve kterém roce vyrobil Anton Kästle svůj první pár lyží?

  1924

3. Kolikrát vyhrál známý freestyle lyžař Colby James West bronzovou medaili na prestižních zimních X-Games?
třikrát (07,08,09)

Tipovací otázka: Kolik párů lyží Kästle bude během testování 16.12.2014 ve Špindlerově mlýně zapůjčeno?
112


Výherci:


 1. I. Vejvodová
 2. O. Zdražil
 3. A. Dvořáková
 4. P. Korecký
 5. M. Štecherová

Výherci budou ohledně předání cen kontaktováni na uvedený email.

Gratulujeme!Testování lyží Kästle

Testování lyží proběhlo v úterý 16. prosince 2014 od 10 hodin do 15 hodin ve Skiareálu Špindlerův Mlýn – Svatý Petr

Registrace nutná zde.


Testování lyží KastleTermín soutěže: 1.12.2014 až 15.12.2014

Soutěž s námi a vyhraj hlavní cenu a to vybavení momentálně nejlepšího českého alpského lyžaře Ondřeje Banka. Hlavní cenou je stejná výbava jako ta, se kterou bude letos Ondřej obhajovat skvělé výsledky z OH v Soči. A samozřejmě i další ceny LEKI, ale také mega balíček produktů SALTO, které zajistí potřebnou péči pro vaše oblečení pro celou rodinu a okolí.

Vysoká účinnost produktů Salto zaručí nepromokavost obuvi i oblečení do přírody, na hory, a vůbec do extrémních podmínek.

Ceny:

1. místo – Závodní komplet O. Banka - hole LEKI Venom SL + rukavice LEKI WORLDCUP RACE TITANUM S
Leki Venom

2. místo – hůl LEKI WORLDCUP RACING SL TBS
Leki Wolrd cup Racing SL TBS

3. místo – hole LEKI ARTENA S
Leki Artena S

4. místo – kompletní sada produktů SALTO v ceně více než 2 000 Kč (více o produktech Salto)

5. místo – malá sada produktů SALTO – Wash Textile, Wash Softshell, Proof Textile a Proof SoftshellVíce informací na www.leki.cz / www.kastle.cz.

Leki logo
Kastle logo
Salto logo

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěž Kästle aneb přijďte s Levelsportkonceptem otestovat tyto lyže do Špindlerova Mlýna“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost LEVEL, s.r.o., IČO: 46712151 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti LEVEL, s.r.o., a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 3 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 1.12.2014 (12:00:00) do 15.12.2014 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na tři soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžních otázek („Kolik párů lyží Kästle bude během testování 16.12.2014 ve Špindlerově mlýně zapůjčeno?“.
 • “ O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz do 18. 12. 2014 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 18. 12. 2014. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.