Výherci soutěže:

 1. místo: J. Nesvadba
 2. místo: P. Nešpor
 3. místo: S. Jandová
 4. místo: J. Dvořáková


Výherci budou ohedně předání výhry kontaktování na uvedenou e-mailovou adresu.

Výhercům gratulujeme a všem ostatní děkujeme za účast v soutěži!


Jsme cestovní kancelář moderního střihu Puxtravel.cz a specializujeme se na klasické lyžařské zájezdy do předních středisek v Itálii, Rakousku a hlavně ve Francii. Nejvíce klientů odvezeme do areálu Vars, který disponuje precizně upravenými sjezdovými tratěmi o délce 180 km, terény pro freeride a 7!!! snowparky pro milovníky freestyle radovánek.

Kromě klasických lyžařských zájezdů se zaměřujeme také na pobyty s programem, které vedou profesionálové v daném oboru.

V naší nabídce najdete například lyžařský camp pro nejmenší Folgaria Family Camp, speciální Freeride a Dynafit skitouring camp na Kaunertalu, ýbrboží hudebně-kalící fesťák pro pařmeny WooxUP 2015 a slavnostní ukončení sezóny ve Varsu v podobě koncertu moravského folklóru s kapelou Harafica a hlavně freestyle campem pro všechny zájemce o výuku freestyle snowboardingu a lyžování (freeskiingu) ve snowparku pod názvem Freeride.cz Vars Camp 2015!Jsme schopni pružně a flexibilně vyrobit i zájezd ušitý speciálně na míru dle Vašich požadavků. Vyzkoušejte si nás na Puxtravel.cz a nezapomeňte nás sledovat i na facebook.com/PUX­travel.cz, pomůže vám to při hledání odpovědí k této soutěži ;-)


Termín soutěže: 3.3. – 18.3.2015


Ceny:

 1. místo: 1 místo na lyžařském zájezdu do Varsu v termínu 10.4.-19.4.2015 (zahrnuje bus + ubytko + skipas, více o zájezdu na Puxtravel.cz)
 2. místo: luxusní autobusová doprava s wifi pro 1 osobu do Varsu a zpět v termínu 3.4.-12.4. nebo 10.4.-19.4.2015
 3. místo: jízda na skútru pro 1 osobu ve Varsu v období 4.4.-18.4.2015
 4. místo: savojská večeře pro 2 osoby ve Varsu v období 4.4.-18.4.2015


Správné odpovědi hledejte mezi zájezdy na našich stránkách Puxtravel.cz!
Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte zájezd do Varsu s PUXtravel.cz!“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost pux s.r.o., IČO: 26915545 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti pux s.r.o., a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 3 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 3.3.2015 (00:00:01) do 18.3.2015 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na tři soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžních otázek („Kolik přihlášených klientů bude mít PUXtravel na zájezd do Varsu v termínu 28.3.-4.4.2015 ke dni 19.3.2015 ve 12:00?“.
 • O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz do 26. 3. 2015 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 27. 3. 2015. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.