Všeobecné obchodní podmínky:

  1. Provozovatelem e-shopu je SLIM media s.r.o., IČ 27175511, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 (dále jen prodávající). E-shop nabízí především časopisy a doplňkové vybavení pro lyžaře.
  2. Odesláním objednávky prostřednictvím tlačítka "Objednat" se kupující zavazuje k odebrání zboží a potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Jelikož je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (e-shop), má kupující v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující zašle prodávajícímu nepoužité zboží na své náklady zpět a uvede číslo objednávky (faktury) a číslo účtu pro vrácení peněz. Částka bude kupujícímu vrácena do 14 dnů.
  3. Přijetí objednávky je potvrzeno zobrazením ve výpisu objednávek v uživatelském účtu kupujícího nebo e-mailovou zprávou o obdržení objednávky.
  4. K ceně objednaného zboží může být připočítáno poštovné, o jehož výši je kupující informován před odesláním objednávky. Dodací podmínky platí pro území České republiky, v případě jiné země bude kupující po přijetí objednávky prodávajícím kontaktován ohledně kalkulace poštovného.
  5. Objednané zboží, které je skladem, odesíláme do 5 až 30 dnů (dle způsobu a místa doručení) od přijetí objednávky nebo platby.
  6. V případě reklamace zboží kupující oznámí popis závady bez zbytečného odkladu e-mailem na eshop@snow.cz a následně bude informován o způsobu řešení. Maximální lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Reklamaci nelze uplatnit při převzetí porušené zásilky.
  7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
  8. Zálohová faktura vystavená na základě objednávky se v okamžiku přijetí platby dodavatelem plnění stává daňovým dokladem, na základě kterého je možné uplatnit nárok na odpočet DPH. Upozorňujeme, že je nutné se řídit datem připsání na účet dodavatele, které závisí v případě bankovního převodu na platebních podmínkách banky odběratele a je vždy pozdější než datum odepsání z účtu (zpravidla o 2 až 3 dny).

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023