Fakta:

11.–17. dubna 2010
Místo: Engelberg, Švýcarsko: 1 050–3 020 m n. m.
Podmínky: příjemné a proměnné podmínky, od měkkého jarního firmu ve spodních polohách, po několikrát čerstvý prašan nahoře
Servis: Montana, stanoviště u spodní stanice lanovky na Titlis
Počet testérů: 52
Počet testovaných lyží: 64 (nejlepší od jednotlivých značek jsou publikovány)

Tak jako již několik posledních let, i letos obecná spokojenost přehlušila individuální mikrofrustrace, které jednou pramenily z osobní předpojatosti, podruhé ze zanedbaného tuningu, potřetí z nevhodných podmínek, počtvrté… Jako již mnohokrát se jako zásadní sdělení testu ukázalo, že lyže většinou za problémy nemůže a pokud se přihodí nějaká nesrovnalost, je v tom vesměs nevinně. Jako první hledejte chybu ve špatném vyladění úhlů hran – i letos se narazilo na lyže, které přijely s razítkem „připraveno pro test“, ale projevovaly se podezřele neochotně. Po přebroušení na Montaně – která tradičně zajišťovala průběžný servis – se proměnily k nepoznání. Zdánlivě kosmetická úprava, která ubere byť jen jeden stupeň úhlu hrany, se ve skutečnosti týká samotné duše lyže. Lze chápat, že přistoupit na tento fakt není pro každého jednoduché, proto to opakujeme znovu a znovu: než lyži odsoudíte, nechte ji kvalitně servisovat!

Zajímavým úkazem letošního testu byl rozpor názorů na dvoje slalomky. Jedna konzistentní skupina tvrdila, že jsou výborné, druhá si stěžovala na obtížnost ovládání a jejich náročnost. Všechno výborní lyžaři, mezi nimi trenéři a učitelé lyžování, přesto natolik rozdílné názory… Spekulací bylo hodně, ale pravý důvod rozporu jsme nenašli. Východiskem je opět již vyřčené tvrzení, že aspektů, které ovlivňují vztah mezi lyží a lyžařem je tolik, že je pozorovatel nedokáže zmapovat. Individuální motorika stojí na místě prvním, do hry ale vstupuje dlouhá fronta dalších momentů. Třeba takové lyžařské boty, o jejichž vlivu na relevanci výsledků lyžařských testů se prozatím moc nemluvilo: Každá lyže klade určitý odpor v průhybu, který by měl odpovídat protitlaku konkrétní lyžařské boty. Jednoduše, měkká bota komunikuje korektně s měkkou lyží, tvrdá s tvrdou atp. Na světě snad neexistují testy, kde by testéři společně se změnou testované kategorie lyží přezouvali boty… To je samozřejmě jen jeden fragment v mozaice proměnných, které ovlivňují výsledek každého testu i každého jednotlivého testéra.

Neplatí, že by všechny lyže byly stejné. Jsou odlišné, podobně jako lidské tváře nebo jako hory, které dvě stejné nenajdete. Jedna je ostřejší, druhá vlídnější, jedna dominantní a druhá poddajná, jedna akční a druhá ukázněná… Lyže jsou pocit a pocit lze popsat mnohem lépe metaforou než čísly.

Každé lyže, když na nich jedete, zpívají pod vámi jinou písničku. Ačkoli je každá jiná, málokterá sklouzne do kakofonie. A co se konkrétně námi testovaných lyží týká, s čistým svědomím můžeme říci, že se jednalo téměř o samé hity! Ostatně, to už předurčil jejich výběr, jednalo se vesměs o vyšší (dražší) modely, které už si nedovolí technický kompromis.

Nezapomeňte, že mnohem mnohem důležitější než detailní studium testu – tohoto i kteréhokoli jiného – je střízlivé zvážení vlastních lyžařských schopností, rozmyšlení účelu, pro který si lyže chcete pořídit, pro jaký oblouk, jakou rychlost, jaký styl, jaký terén… Nesčetněkrát víc než jeden super test je pochopení mechanismu, jak lyže pracují, a chápání nejen kontextu, ale i významu jednotlivých parametrů. Vedle vlastních zkušeností to znamená i studium, čímž vás odkážu na speciální vydání SNOW 55 Market, slabikář nákupu lyží (lze objednat na SNOW.CZ).

Pakliže se dostanete k závěru, že potřebujete/chcete lyže z té a té kategorie, máte z devadesáti procent vyhráno. Výběr konkrétního modelu si pak už můžete užít jako vámi vybraný festival, kdy víte, že se v seznamu kapel nespletete. Předem víte, že pokud chcete slyšet bigbít, nepůjdete na operu, pokud jste kulturně založení, nevyberete si Karla Gotta…

Více lyží je více

A připomenu, že není radno zůstat u jednoho žánru. Obecná snaha vytvořit univerzální lyži všeumělku ještě do cíle zdaleka nedospěla, obzvlášť pokročilý lyžař by jednu univerzálku mohl po krátkém čase vnímat jako nudnou střední vlnu. Je sice pravda, a potvrdil to i náš test, že existují modely s mimořádně širokou škálou dovedností napříč různými podmínkami a styly, ale obzvlášť do krajních poloh lyžování nedosáhnou. Slalomku a obřačku, jakožto i mnohé další typy blíže specifikovaných lyží nenahradí.

Nakonec i setrvalá morální kvalita produktů zvaných lyže nabádá k tomu, rozšiřovat si jejich portfolio do šířky a konzumovat to, na co máte právě chuť a podmínky. Možná, až sami objezdíte nějaký určitý počet lyží, začnete objevovat jejich drobné nuance a specifika a lyžování vám nechá objevit svůj další úchvatný rozměr.

Jak se vyznat v grafu