K testování jsme se totiž dostali až v polovině dubna, což není ideální prašanový termín, loňská sezóna se však pochlapila a nadělila nám i v úplném závěru slušné podmínky zejména v nejvyšších částech střediska, nejvíce jsme využívali okolí čtyřsedačky Hochfügen 2000.

Ve velmi proměnlivých podmínkách a sněhu všech kvalit jsme měli na práci 29 modelů lyží od 11 značek. Byly mezi nimi lyže od 100 mm šířky výše, buď univerzální freeridovky, nebo prašanové speciálky a některé, jak už to bývá, někde na pomezí těchto dvou kategorií.

Z uvedeného počtu bylo pouze devět modelů shodných, jako vloni, zbylých 20 je v testu buď úplně nových, těch jsme napočítali 11, nebo přepracovaných – 9. Těm inovovaným zpravidla přibyl nebo narostl rocker a některé rozšířily.

Obecně se dá říci, že rockerovatění freeridovkám prospívá nejen v hlubokém sněhu, ale také na sjezdovce. Neměli jsme sice možnost to posoudit na zmrzlém povrchu, ale vodivý sníh zvládají lyže kolem 100 mm velmi dobře, v šířce přibližně 110 mm obstojně, až u lyží s šířkou blížící se 120 mm se na tvrdém projevuje nemotornost a výraznější nároky na ovládání. To jsou jen základní obecné poznatky, i když se vlastnosti lyží rok od roku zlepšují, nelze říct, že by byly jedna jako druhá. Naopak, stále platí, že každá lyže je jiná a může si najít spokojeného uživatele bez ohledu na výsledek testu. Ten by měl být vodítkem pro vaše rozhodování, nemůže však nahradit osobní zkušenost na sněhu. Freeride vs. Powder

K výsledkům testu a jejich interpretaci je dobré si připomenout, že hodnocení ovladatelnosti a stability je pro obě uvedené kategorie (Freeride a Powder) různé.

Lyže v kategorii freeride byly hodnoceny podle, řekněme, absolutních měřítek, tedy bez ohledu na terén nebo kvalitu sněhu, lyže v kategorii Powder byly hodnoceny podle chování v jejich domácím prostředí, tedy v prašanu nebo měkkém sněhu. Ostatními kritérii byli všichni zástupci hodnoceni stejně. Pokud lyže svými kvalitami přesahovaly rámec kategorie, je to uvedeno ve slovním komentáři.