Komise složená z redaktorů portálu SNOW.CZ vyhodnotila 10 nejkrásnějších fotografií, které jsou připojeny pod článkem.

Tipovací otázka: Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže o fotoaparát Fujifilm FINEPIX S3400?
Správná odpověď: 210

Z deseti nejkrásnějších fotografií byla nejblíže odpovědi na tipovací otázku:
Veronika Špinková, Praha 5 (tipovala 222 soutěžících)


Výherce obeznámíme emailem.

Gratulujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků!


Klíčové vlastnosti fotoaparátu Fujifilm FINEPIX S3400:

 • 28 x optický zoom
 • snímač 14 MPix CCD
 • objektiv od 24mm
 • Duální stabilizace obrazu
 • 3.0” LCD
 • EVF (200.000 bodů)
 • Full HD (snímky) and 720 bodů HD (videa - 30 sn./s)
 • HDMi port
 • ISO6400
 • Web Uploader
 • Face Detection i s detekcí mrknutí a úsměvu
 • Funkce Face Recognition
 • SR Auto – automatické rozpoznání scény
 • Plně manuální režimy
 • Tracking AF
 • Režim Motion Panorama
 • Funkce Image Search s podporou Photobook assistant
 • Auto otáčení snímků
 • 4 x AA baterie

Více informací na: http://www.fujifilm.com/…nepix_s3400/


Hraje se o: Jeden fotoaparát Fujifilm FINEPIX S3400

Termín pro účast v soutěži: 7. až 20.12.2011

Vyhlášení soutěže: 21.12.2011

Z deseti nejkrásnějších fotografií vybraných komisí složenou z redaktorů portálu SNOW.CZ rozhodne o vítězi co nejpřesnější odpověď na tipovací otázku.

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte fotoaparát Fujifilm FINEPIX S3400“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka, IČO: 24660736 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), zašle fotografii na téma SNOW a odpoví správně na 1 soutěžní otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže tímto potvrzuje, že má k fotografii autorská práva poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas ke zveřejnění poskytnutých fotografií na www.snow.cz.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 7. 12. 2011 (00:00:01) do 20. 12. 2011 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je zaslání fotografie na téma SNOW a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne nejhezčí fotografie a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže o fotoaparát Fujifilm FINEPIX S3400?“). Z deseti nejkrásnějších fotografií vybraných komisí složenou z redaktorů portálu SNOW.CZ rozhodne o vítězi co nejpřesnější tip.
 • Deset nejkrásnějších fotografií zobrazí organizátor soutěže v článku s vyhlášením výsledků soutěže na www.snow.cz.
 • Účastník přiloží soutěžní fotografii a vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 21. 12. 2011. na základě zaslaných fotografií a odpovědí to ze soutěžících, kteří zaslali fotografii a odpověděli na soutěžní tipovací otázku.III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 21. 12. 2011. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.