Soutěž o pobyt pro dvě osoby v apartmánu Jungfer v rakouském Leogangu je u konce a zná vítěze!

Správná odpověď, která určila vítěze, zněla 6,34 ( průměrná délka pobytu (v nocích, s přesností na dvě desetinná místa) v období jarních prázdnin v ČR v apartmánech v domě Wildbach). Přesný tip měli dokonce 2 soutěžící, ovšem dřívější doručení odpovědi určila vítěze, kterým se stal pan Mocek z Hýskova. Tímto mu gratulujeme! V nejbližší době bude kontaktován prostřednictvím emailu ohledně čerpání své výhry.

Všem děkujeme za účast v soutěži, která byla opravdu hojná!

Tým SNOW a apartmány Blueberry a Wildbach


Všechny dvou až osmilůžkové apartmány mají plně vybavené kuchyňky s jídelním koutem, samostatné koupelny+WC, TV s českými programy, Internet. K dispozici bezplatné parkoviště u domu, společenská místnost, sauna, pračka se sušičkou, zahrada s grilem. Komunikace v češtině. Ideální místo pro zimní i letní dovolenou.

Více informací na: www.leogang.cz


Výhra: pobyt pro dvě osoby v apartmánu Jungfer v termínu 24.-27.3.2013/3 noci

Termín soutěže: 8. 11. 2012 - 29. 11. 2012


Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte pobyt pro dvě osoby v apartmánu Jungfer

“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.

 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je Účetnictví MZ s.r.o., IČO: 26848554, spisová značka: C 50350 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Účetnictví MZ s.r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na 2 soutěžní otázky.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerům soutěže (SLIM media s.r.o. - vydavatel časopisu SNOW, a SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2012 (00:00:01) do 29. 11. 2012 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení 2 znalostních otázek, a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Tipněte si, jaká je průměrná délka pobytu (v nocích, s přesností na dvě desetinná místa) v období jarních prázdnin v ČR v apartmánech v domě Wildbach:“), při více shodných nejbližších odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na znalostní otázky, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 5. 12. 2012. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny znalostní otázky.


III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 5. 12. 2012. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výhercům předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výherci nebo zašle doporučeně na adresu výherce do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.