Brožura seznamuje s faktory, které sníh a laviny ovlivňují - včetně vlivu na přírodu - vysvětluje, jak je vyhodnotit a poučit se z chyb, které udělali naši předchůdci. Níže najdete několik ukázek.

PŘÍRODA - KATASTR

"Sněhové laviny jsou přirozeným přírodním jevem, který se významně podílí na utváření horského terénu, ovlivňuje průběh horní hranice lesa a vytváří vhodné prostředí pro rozvoj světlomilné vegetace. Vznikají náhlým uvolněním většího či menšího množství sněhu, který se následně sesouvá, valí nebo řítí z horských svahů. Na své dráze strhávají a zavalí vše, co jim stojí v cestě – vylámou stromy, zavalí cesty a silnice, zničí horská stavení."

HISTORIE - LAVINOVÍ PSOVODI

"Již v roce 1662 psal lipský profesor Praetorius o vysokých tyčích, kterými si obyvatelé Krkonoš značili ve sněhu cestu, aby nezbloudili. Až do roku 1850 byla pomoc zbloudilým na české i slezské straně Krkonoš otázkou ochoty budařů. Masový rozvoj turistiky od poloviny 19. století a později lyžování (první lyžařský spolek v Čechách je zaznamenám v roce 1887) vedl nezávisle na obou stranách Krkonoš k potřebě organizované záchranné služby.

Od roku 2006 zajišťují psovodi lavinových a pátracích psů v Krkonoších tzv. lavinové pohotovosti. K dispozici na nasazení do jedné akce jsou připraveni vždy alespoň 2 – 3 speciálně vycvičení lavinoví psi."

PREVENCE

SNÍH, JEHO PŘEMĚNA, SNĚHOVÝ PROFIL, NESTABILNÍ VRSTVA, ...

"Sněhem se rozumí nejen nejčastější forma pevných atmosférických srážek, ale také jeho navrstvení na zemi, tzv. sněhový profil. Právě tento druhý moment by nás měl především zajímat při posuzování lavinového rizika a případného nebezpečí. Nejprve si popíšeme jednotlivé detaily a postupně se začneme dívat a posuzovat celkovou situaci ze širšího a širšího úhlu pohledu."

LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ

"Lavinová předpověď se například ve Švýcarsku vydává již od roku 1945. V roce 1983 vytvořila evropská pracoviště lavinové prevence pracovní skupinu s tím, že se budou setkávat každé 1–3 roky. V rámci těchto setkání byly dány základy dnešní lavinové předpovědi a bulletinům. Od této chvíle se také datuje práce sdružení EAWS (European Avalanche Warning Services)."

PRAVIDLA POHYBU VE VOLNÉM TERÉNU A LAVINOVÉ STRATEGIE

"Mezi pravidla pohybu ve volném terénu patří zejména používání bezpečnostního vybavení a jeho kontroly, velikost a vedení skupiny, vedení trasy, taktiky výstupu a bezpečnostní rozestupy při výstupu, taktiky sjezdu a bezpečnostní rozestupy při sjezdu, zatížení svahu a hodnocení kritického počasí, místa a alarmujících znaků."

LAVINOVÁ ZÁCHRANA

"Sesuv laviny, po němž zůstane někdo zasypaný, znamená vždy obrovské ohrožení. Život zasypaného visí na velmi tenoučké nitce. Přímý svědek události drží tuto nitku na opačném konci. Jsou tři možnosti: buď se lekne, zazmatkuje, ucukne a nechá si tuhle tenkou spojnici ke kamarádovi proklouznout mezi prsty, nebo, možná i v dobré víře, zatáhne moc prudce a nitka se přetrhne… a pak je tady možnost třetí. Ví, jak tu nitku zachytit, jak za ni jemně táhnout, a pokusí se o to… přestože ví, že ani tak se mu to nemusí podařit, ale alespoň se snaží tu šanci nepromarnit …"

Autoři publikace: Milena Kociánová, Valerián Spusta, Viktor Kořízek, Andrzej Brzeziński

Brožuru vydala Správa Krkonošského národního parku.

Váha: 280 g, rozměr: 147 x 258 mm