Úraz na horách, který způsobíte jinému lyžaři, se prodraží

Stane se to raz dva a vy můžete kvůli nehodě na lyžích nebo neuváženému podpisu, kterým přiznáte svou odpovědnost za škodu, splakat nad následky. Nejvyšší škoda z loňské sezóny nahlášená pojišťovně Allianz přesáhla 1,3 milionu korun a přitom šlo „pouze“ o zlomeninu způsobenou jinému lyžaři.

Obětí žaloby se bohužel můžete stát i přesto, že viníky nehody vůbec nejste. Správné řešení takové krizové situace už od počátku může českým lyžařům a snowboardistům ušetřit mnoho nepříjemných zážitků např. v podobě soudů, které se leckdy táhnou i několik let.

Lyžařský úraz v zahraničí? Jednejte správně už doma

Mnohdy ale poškozený, který na místě neutrpěl žádná viditelná zranění, vyhledá lékařské ošetření a zahájí léčbu třeba i dny až týdny po nehodě. Poté sám, nebo častěji jeho právník, vypátrá pojištěného s požadavkem náhrady škody pod pohrůžkou soudu.

Vy ovšem s touto eventualitou musíte počítat už před odjezdem na hory. Nezapomeňte se před odjezdem na lyžařský zájezd přesvědčit o tom, že součástí vašeho cestovního pojištění je opravdu pojištění odpovědnosti za škodu, kterou můžete způsobit.


Zranění na horách vždy zdokumentujte

Pokud se stanete účastníkem nehody, snažte se v rámci možností situaci hned zdokumentovat, ať už fotoaparátem z mobilního telefonu, nebo získáním kontaktních údajů na svědky události, případně jejich písemného stanoviska. „Pak je pozdě shánět argumenty pro svou nevinu. Zpětně už totiž náš klient nemá mnoho možností, jak situaci zvrátit ve svůj prospěch a vždy „má navrch“ zahraniční lyžař,“ vysvětluje Jana Černá z Allianz.

Hlavně co nejdříve informujte o události asistenční službu své pojišťovny a řiďte se jejími pokyny. Pokud je to možné, ohlaste nehodu místní policii (součástí mnohých lyžařských středisek v zahraničí je již také speciální „lyžařská policie“), nebo alespoň provozovateli lyžařského zařízení a požadujte o tomto hlášení písemné potvrzení. Pokud je nutné sepsat záznam o události, v žádném případě nepodepisujte nic, čemu byste nerozuměli, nepřiznávejte vinu, ani nic neplaťte. Pokud jste okolnostmi donuceni něco podepsat, uveďte k podpisu poznámku, klidně v češtině – „Textu nerozumím, podepisuji s výhradou“.

Po návratu domů pak co nejdříve kontaktujte svoji pojišťovnu a informujte ji o celé události. Gratulujeme, právě jste udělali maximum pro pohodovou zimní dovolenou na lyžích.

„Zpětně už totiž náš klient nemá mnoho možností, jak situaci zvrátit ve svůj prospěch, vždy „má navrch“ zahraniční lyžař,“ uzavírá Jana Černá z komunikace Allianz, která klientům přidává DOBROU RADU.www.allianzdirect.cz/…ni-pojisteni
Rady na cesty aneb co dělat při úrazu na sjezdovce: