Přesná odpověď na otázku „Kolik bude celkově zobrazených stran na portálu www.snow.cz v období od 19.2.2014 do 11.3.2014 (měřeno dle statistiky Google Analytics)?“ je 603 840 stránek. Nejbližší odpovědi určily vítěze přilby a brýlí Briko.

Gratulujeme výhercům!

1. místo: R. Faltejskova
2. místo: M. Svoboda

Výherci budou ohledně předání výhry kontaktováni na emailovou adresu, kterou zadali při zaslání soutěžních odpovědí.


Italské Briko patří již téměř 30 let mezi přední výrobce napojené na svět lyžování. Svou historii začalo Briko jako výrobce vosků pro italský národní tým sjezdového lyžování. Následoval rozvoj kolekce brýlí s patentovanými zorníky Thrama a lyžařských přileb. V současnosti Briko nabízí ucelenou řadu pro sjezdové i běžecké lyžování a cyklistiku.


Termín soutěže: 19.2.-11.3.2014


Ceny:
1. cena: Helma Briko BOOM (barva F241)
2. cena: brýle Briko HELIUMVíce o značce Briko naleznete na www.briko.cz

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Vyhrajte helmu a brýle Briko!“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost Lom trading, spol. s r.o., IČO: 27130151 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Lom trading, spol. s r.o. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 2 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 20.2.2014 (00:00:01) do 12.3.2014 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžní otázky („Které produkty Briko vyhrály ve své kategorii cenu na sportovním veletrhu ISPO 2014?“ a „Kdo byl první špičkový lyžař světového jména, který používal helmu a brýle Briko?“) a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik bude celkově zobrazených stran na portálu www.snow.cz v období od 19.2.2014 do 11.3.2014 (měřeno dle statistiky Google Analytics)“.
 • “ O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 18.3. 2014 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny tři soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 24. 3. 2014. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.