Správné zodpovězení znalostních otázek a nejbližší odpovědi u tipovací otázky (Kolik fanoušků budou mít v součtu Facebookové stránky Smith Optics (https://www.facebook.com/SmithOptics) a Level Gloves (https://www.facebook.com/LEVELMUTINY) dne 17. 3. 2014 ve 12:00 místního času) určily vítěze.

Fanoušků na Facebookových stránkách Smith a Level bylo v daný čas 75403+8098=83501

Výherci:

 1. cena: V. Petříček, Hartvíkovice
 2. cena: M. Dohnálková, Hradec Králové
 3. cena: M. Rohošková, Praha

Gratulujeme!

Výherci budou kontaktování ohledně předání cen na uvedenou emailovou adresu.
Level
Rodištěm značky Level je oblast města Bormio v italských Alpách. Level je lídrem v inovaci a stylu a proto má na svém kontě již několik revolučních technologií. Za zmínku jistě stojí technologie BIOMEX pro ochranu zápěstí při snowboardingu nebo řada Bliss speciálně navržená jen pro ženy.

Rukavice Level si jako pomoc pro své sportovní výkony vybrali i české hvězdy zimních sportů. Těmi nejznámějšími jsou Šárka Strachová, Filip Trejbal, Nikola Sudová nebo Šárka Pančochová. Z těch světových například letošní olympijský vítěz Kjetil Jansrud.

Více informací na www.levelgloves.comSMITH
Smith Optics pochází ze Sun Valley, Idaho, USA - ráje pro všechny milovníku prašanu. Byla založena roku 1965 zubařem a nadšeným lyžařem Bobem Smithem, který jako první přišel u lyžařských brýlí s technologií dvou zapečetěných termálních skel a prodyšnou ventilační pěnou. V inovacích Smith nepolevuje a v dnešní době nabízí širokou škálu jak snowboardových, tak lyžařských helem a brýlí. Jen pro zajímavost, všechny brýle jsou stále vyráběny v Americe a nesou označení „made in USA“.

Velmi vyspělé technologie a funkčnost brýlí a helem značky Smith Optics si získává důvěru stále více zákazníků. Výrobky Smith zákazníkovy nabízí spoustu technických a praktických inovací, díky nimž si dokážete užít ježdění na maximum.

Více informaci na www.smithoptics.com
Termín soutěže: 21.2.-14.3.2014


Ceny: 1. cena: model závodních lyžařských rukavic Level SQ CF, ve kterých vybojoval Kjetil Jansrud v Soči olympijské zlato v Super-G v ceně 3 699 Kč

2. cena: lyžařská helma Smith Transport s ventilací, boa systémem stahování, x-statickou vložkou a dalšími technickými vychytávkami v ceně 2 999 Kč

3. cena: lyžařské brýle Smith Prophecy se sférickým sklem, porex filtrem, speciální vrstvou proti poškrábání, mlžení, atd. v ceně 2 999 Kč

Více o značkách Level a Smith i na: www.69sports.cz
Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěžte o helmu Smith a rukavice Level“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost LAID a.s., IČO: 24283011 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti LAID a.s. a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 2 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 21.2.2014 (00:00:01) do 14.3.2014 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na dvě soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžní otázky („Kteří z našich olympioniku jezdi v rukavicích Level?“ a „V jaké zemi se vyrábí všechny lyžařské brýle Smith?“) a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky („Kolik fanoušků budou mít v součtu Facebookové stránky Smith Optics (https://www.facebook.com/SmithOptics) a Level Gloves (https://www.facebook.com/LEVELMUTINY) (dne 17. 3. 2014 ve 12:00 místního času)“.
 • O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz dne 20.3. 2014 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny tři soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 25. 3. 2014. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.