V sobotu 2. srpna jsme s kamarády z Liptova, Ostravy a Čech za podpory přátel ze Sobranců překročili poloprázdnou hranici ve Vyšném Německém a pokračovali navštívit Usť Čornou. Padesátikilometrový úsek silnice z Teresvy do Usť Čorné jsme jeli našim terénním AREM přes hodinu a půl a některé jámy na této silnici 2. třídy byly na hranici sjízdnosti našeho vozu. Od přátel z horské služby Krkonoše jsme předali drobné dary (po několikeré výměně vedení za poslední rok přestala tamní horská služba zcela fungovat), provedli kontrolu a údržbu našeho skútru Buran a dalšího vybavení potřebného k ojedinělým záchranným akcím v nejodlehlejší služebně HS v Karpatech. V dalších dnech jsme se vydali obnovit drobná poškození na rozcestnících a vyměnit tabulky na Svidovci. Na tyčovém značení pod vrcholem Klimové, kde se v mlze často ztrácí turisté, jsme zkušebně instalovali reflexní folie 3M. V malé skupince jsme opravili nejstarší úseky značených tras z roku 2008 na polonině Krásna a pod sedlem Okula. Opravili jsme i žlutou značku z doliny Mokranky na poloninu Krásna, vyměnili směrovky v centru Usť Čorné, u Lesoruba a na Trojasce. Bohužel na Ukrajině není vhodná doba ani pro aktivity neziskových organizací a rozvojové projekty, alespoň minimální údržbu značení jsme provedli za vlastní prostředky a ve svém volnu za pomoci několika přátel v Čechách a na Slovensku.

Každým měsícem se zhoršuje už tak strašný stav silnic 2. a 3. třídy, po kterých stěží projede terénní auto, na poloninách se skrývají branci, kteří odmítli nastoupit do armády a válčit na východě s dobře vycvičenými a vyzbrojenými proruskými separatisty, většina členů policie byla převelena ze Zakarpatí na východ, aby tam nahradili své zběhlé kolegy. Celkové bezvládí v regionech je i důsledkem drancování lesů, kdy na horských hřeben o půlnoci burácí těžké gruzavíky s kradeným dřevem. A minimum turistů. Když už jsme někoho potkali, šlo většinou o Ukrajince v malých skupinkách putujících z Koločavy do Jasini.

Kolega lavinový specialista zhodnotil letní aspekty lavinových svahů pod Trojaskou, ale hlavně jsme díky daru našeho kamaráda z HS ČR Krkonoše ještě podpořili místního náčelníka HS, odvolaného za lednovou účast na našich lednových lavinových kurzech na Perelisku.

Na závěr cesty nám dodala na půdě slovenského konzulátu v Užhorodě podporu slovenská konzulka a poděkovala za neúnavnou práci. A pak už jen plynulý návrat přes poloprázdnou hranici v Užhorodě...

Pokud to situace dovolí, chtěli bychom pokračovat v projektu lavinové prevence a podpoře neziskové organizace a sportovních sdružení zaměřených na skialpinismus nebo zimní turistiku i v zimní sezóně 2014/15.

O lavinovém školení, které proběhlo v lednu 2014 na Ukrajině, čtěte v článku Ukrajina v blátě a mlze!


Projekt lavinové prevence na Ukrajině provozuje spolek Karpaty.net.

Obnovu značení a instalaci reflexních pásků 3M na tyčové značení jsme provedli díky podpoře přátel Igora Hořeního, Karla Markvarta, Adolfa Klepše, Aleše Zenkla a díky profesionálnímu servisu Pavla a Petra Balasičových z autodílny PB Balasič, kteří nám udržují naše ARO240.