Stopy se budou protahovat hlavně v oblasti Javořického hřebene, kde bývají díky nadmořské výšce dlouhodobě nejlepší sněhové podmínky. "Současně jde o jednu z turisticky nejatraktivnějších oblastí, kterou Svitaváci dobře znají a celoročně hojně navštěvují," uvedla Celá.

Upravovat se budou tako dva okruhy směrem na Vendolí v celkové délce okolo 10 kilometrů, v některých úsecích bude více stop vedle sebe. Bude-li dost sněhu, bude možné nasadit lyže přímo na sídlišti Vějíř. Hlavní nástupní body k trasám jsou u viaduktu, pod zahrádkami na Sluneční stráni či ze silničky na Javornickém hřebeni.

"Po vyhodnocení zkušebního provozu bude na nástupních místech umístěna mapa tras doplněná výškovými profily a dalšími informacemi. Všechny údaje, mapy a profily bude možné najít na webových stránkách města Svitavy," uvedla Celá.