Milý Dane,
je mi jasné, že si ze mne děláte legraci. Takovouto otázku přeci nemůžete myslet vážně! Na první pohled vypadá to vaše tázání jako výkřik nějakého nevyzrálého puberťáka. Navíc! Copak můžete mít ve 23 letech tak motoricky vyspělé dítě? Asi jste se přepsal ve svém věku a není vám 23, ale 32 let. Omlouvá vás jen to, že jste z Moravy. Pražák by totiž napsal podobný zařízení. Ani v metropoli neumějí lidi dobře česky, ale zase jinak. Vidím ve vaší otázce mnoho inspirace. Stačí, když se trochu soustředím na informace v té své křišťálové kouli.Tak tedy: naše česká populace velmi stárne. Lidé jako by se ani nechtěli tolik rozmnožovat, jako to bylo třeba za Husáka. (To byl prezident, který zvýšil porodnost tím, že rodičům slíbil peníze – přídavky, porodné a tak.) V populaci přibývá starých lidí a psů, protože nepřibývá dostatek dětí. Je to takové relativní. Teoreticky tedy přibývá tchýní. Ale to zas jenom teoreticky, protože, jak současní lidé mají menší chuť se množit, tak pochopitelně neuzavírají sňatky. Takže prakticky vlastně tchýní ubývá. Tento demograficko-sociologický exkurz je pro vás nutný, abyste si uvědomil, že institut tchyně brzy zanikne spolu s institutem manželky. V minulém století se ocitli na listině zlikvidovaných příbuzných kmotry a kmotři. Mohl byste tedy být rád, že nějakou tchyni vůbec máte. Místo abyste na ni dštil nevraživost, mohl byste o ní pečovat a pak se s ní vytahovat mezi kolegy v práci nebo mezi kumpány v restauraci.A teď tedy k tomu, zda existuje nějaké zařízení, kam byste na horách mohl tchyni odložit a celý den se o ni nestarat. Osobně o žádném takovém horském denním stacionáři nevím, ale to neznamená, že neexistuje. Dnes jsou k dispozici školky pro psy i kočky a jistě i mnoho dalších druhů odkladoven, jejichž existence mi není známa. Radila bych vám, abyste si svou otázku nechal pro sebe, nikomu se se svým nápadem nesvěřoval a začal konat. Založte si síť horských školiček pro tchyně. Předpokládám, že pro takovou školičku vypracujete bohatou nabídkou fyzických, duševních i sociálních aktivit. Řetězec se může jmenovat třeba Babička Boženy Němcové. To musela být tchyně jako řemen. O tom, co na ni pan Prošek se v románu raději nemluví. Nejspíš snil o tom, kam by ji mohl odložit, aby o ní celé dny neslyšel.