Sportovní oblečení Craft je přirozenou součástí sportu, vrcholového i amatérského. Mnoha sportovcům pomáhá zajistit optimální tělesné klima a dosáhnout těch nejlepších výsledků. Jedním z těchto sportovců je např. Radek Jaroš - známý český profesionální horolezec. Českou vlaječku vynesl na všech 14 osmitisícových vrcholů, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný český horolezec a jen málo zahraničních. Už při prvních expedicích si oblíbil termoprádlo Craft a zůstává mu věrný dodnes.


Ceny:

3x triko Craft WARM WOOL

V dámském nebo pánském provedení, dle výběru výherce.

Ceny jsou v celkové hodnotě 4 650 Kč.


Craft logo

Soutěže se zúčastnilo téměř tisíc soutěžících, ze kterých vzešli tři výherci, kteří správně odpověděli na tři soutěžní otázky a správně tipli odpověď na tipovací otázku. Tipovací otázku správně trefilo celkem 31 soutěžících, o pořadí tedy rozhodlo dřívější doručení odpovědi.

Správné odpovědi na soutěžní otázky:

1. Ve kterém roce začala značka CRAFT s výrobou sportovního funkčního prádla?

19772. CRAFT vymyslel a jako první výrobce začal masově propagovat systém oblékání ve třech specifických vrstvách. Jak CRAFT tento systém nazývá?

princip CRAFT3. Do opravdu mrazivých dnů se pro sportovní funkční prádlo jako nejlepší materiál jeví ten, který kombinuje umělé vlákno a přírodní vlněné vlákno Merino. Craft tuto kombinaci využívá u řady prádla Warm Wool. Jaké dva materiály se v tomto prádle snoubí?

polyester a Merino vlnaTipovací otázka:
1. března se jede poslední závod na mistrovství světa v klasickém lyžování ve švédském Falunu. Závod na 50 km klasickou technikou. Tipněte si, na kterém místě dojede do cíle nejlepší český závodník?

2. místo - Lukáš Bauer


Výherci se stali:

Radomír Smeták z Dědiny

Mirka Voňková z Hradce Králové

Dana Petříčková z Hartvíkovic


Výhercům srdečně gratulujeme a v nejbližších dnech je budeme kontaktovat ohledně předání výhry.
Ostatním soutěžícím děkujeme za účast!Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěž o prádlo Craft z unikátní vlny“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České a Slovenské republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.snow.cz a www.bezky.net, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost VAVRYS CZ s.r.o., IČO: 41601319 (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti VAVRYS CZ s.r.o., a zaměstnanci partnera soutěže.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou, odpoví správně na 3 soutěžní otázky a na 1 tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o. – www.snow.cz a www.bezky.net) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 17.2.2015 (00:00:01) do 28.2.2015 (23:59:59) na stránkách www.snow.cz a www.bezky.net. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na tři soutěžní otázky a co nejpřesnější zodpovědět tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na soutěžních otázek („1. března se jede poslední závod na mistrovství světa v klasickém lyžování ve švédském Falunu. Závod na 50 km klasickou technikou. Tipněte si, na kterém místě dojede do cíle nejlepší český závodník?“) Správnost tipu se porovnává podle oficiální výsledkové listiny uveřejněné na http://falun2015.com/.
 • O vítězi rozhodne co nejpřesnější tip. Při více shodných nejbližších odpovědích tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat/Submit“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz do 5. 3. 2015 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny soutěžní otázky.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 6. 3. 2015. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle doporučeně na adresu výherce do druhého dne po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 21 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.