Lavina v Malé studniční jámě

Tři lyžaři se pokoušeli sjíždět Malou studniční jámu v době značného lavinového nebezpečí, tzn. na 3. stupni z 5dílné mezinárodní stupnice (navíc lyžaře den před pádem laviny upozornil boudař v Modrém dole na značné lavinové nebezpečí a lavinové katastry byly označeny výstražnými tabulemi HS ČR). Tento velmi riskantní a nezodpovědný počin zaplatil jeden ze tří lyžařů životem (podlehl zraněním neslučitelným s životem, lyžař navíc neměl lavinovou výbavu).

Více viz Horskasluzba.cz!


Velká lavina v Modrém dole

Tato lavina se utrhla ve středu 11. února okolo 14. hodiny v lavinovém katastru na Modrém dole, na jihovýchodním svahu Luční hory. Lavinový katastr je známý jako „Mapa republiky“ podle tvaru sněhového pole, které zde zůstává až do jarních měsíců a je zde nahromaděné velké množství sněhu (v průměru 5 až 10 m). Lavinovým katastrem nad chatou Děvín vede zimní značená cesta z Modrého dolu na Výrovku. Největší laviny v tomto lavinovém katastru dojíždějí až do údolí k Modrému potoku, výjimečně až do protisvahu, a zasahují do blízkosti chaty Děvín, tak jako v případě poslední laviny cca 30 metrů od chaty. První zpráva o takto velké lavině na Modrém dole je zaznamenána 27. 12. 1887, další známé laviny v této lokalitě spadly 7. 1. 1918, 13. 11. 1931, 2. 2. 1935, 16. 2. 1942, 20. 2. 1952, 2. 3. 1985 a poslední 3. 2. 1987.

Lavina z 11. 2. 2015 patří k těm větším, délka odtrhu v nadm. výšce okolo 1 400 m činí úctyhodných 506 m, výška sněhu v místě odtrhu činila 0,5 až 2,45 m. Délka laviny činila 1,1 km a dostala se až do protisvahu, obvod laviniště měří 3,3 km a celková plocha dosahuje 20 ha (přibližně plocha 15 fotbalových hřišť).

Důvodem pádu obou lavin byla nízká stabilita sněhové pokrývky, sněhové profily vykazovaly jen velmi malou stabilitu a to zejména na SV expozicích. Již několik dní před tím silně mrzlo a ve sněhovém profilu se začaly tvořit nestabilní druhy sněhu. V dalších dnech mrazy neustávaly a nadále sněžilo. Vítr dosahoval rychlosti až 25m/s. Foukal nejdříve od jihu, následně od západu a severozápadu. Nový, větrem převátý sníh se ukládal na nestabilní vrstvu starého sněhu, ve které byl vlivem dlouhodobých mrazů vytvořen plovoucí (nestabilní) sníh! Vrstvy sněhu se vzájemně nespojily. Již 28. ledna Horská služba ČR pozorovala v Labském dole uvolnění deskové laviny při malém zatížení. 3. stupeň lavinového nebezpečí byl vyhlášen Horskou službou ČR již od 28. ledna a pohyb na strmých svazích nad 30 stupňů byl riskantní.

Zdroj: http://www.horskasluzba.cz/…e-unora-2015

Foto: HS ČR a Aleš Kučera