Milý pane, Tryto, co myslíte, jak to asi probíhalo, když spadlo vajíčko neboli gondola?

Ve strašné vichřici, kdy nebylo vidět ani na zem, natož na sjezdovky, po nichž se osazenstvo kabinky následně chtělo vozit, se najednou celé dopravní zařízení zastavilo. Prvních několik vteřin si nikdo ničeho nevšímal, to je přece normální, že se vajíčko zastaví. Pak se ovšem lano, na němž byla kabinka zavěšena, přetrhlo. Jak se uvolnily síly vnitřního pnutí, které drží ocelová vlákna, lano se vymrštilo k nebi a s ním i kabina. Představte si to trochu, jako když prdne guma u trenýrek (takových těch, co mají jen jednu úzkou gumu, nikoli pečlivě přišitý pásek). Bylo to jako v nějaké akční počítačové hře a vypadalo to, jako když drak máchne ocasem a tento se mu ladně zavlní a všechno kolem sebe poničí. Drak prostřednictvím svého všemocného ocasu. Nebo jako když tatranský bača práskne bičem.

Čelisti závěsu vajíčka se uvolnily, protože byla současně přerušena dodávka elektrické energie, která je nutná k tomu, aby se magnety zakusovaly do lana. Kabina odlétla, ale její pád a následné tříštění zbrzdily větve staletých stromů. A protože byla vejčitého tvaru, kutálela se po svahu a později zaujala stálejší polohu a jen tak klouzala dolů. Proplétala se mezi smrky, až se nakonec zastavila měkce v křoví pod sjezdovkou. Nejsilnější mladý muž, který byl zrovna na palubě, násilím otevřel dveře s nápisem „Neotvírejte za jízdy“, odhodil snowboard a zařval mocným hlasem: „Já jsem Kostěj Nesmrtelný a zvu vás na pivo, dneska už to jezdit nebude.“ A všichni cestující vystoupili a šli za tím mladým mužem na pivo, jako za Krysařem. To je tedy, co já mohu poreferovat.

Ve skutečnosti, když se jen na delší chvíli zastaví vajíčko (gondola), a nemusí ani spadnout, tak už létají vrtulníky, či po sloupech šplhají záchranáři a chrastí karabinami a kladkami na záchranu cestujících. Všichni, kdo udrží prst na displeji twitují událost celému světu. Podávají zprávy o tom, komu je největší zima a kdo si odřel čelo, jak se ta kabina zakomíhla.

Jak to dopadne, když skutečně spadne gondola, na to raději nikdo nevzpomíná, protože při tom zpravidla někdo umře a dost lidí se zraní.