Cestovní pojištění nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění nám má zajistit řádnou lékařskou péči v kterémkoli státě Evropské unie. V realitě to však bývá tak, že na mnoha lyžařských střediscích jsou právě soukromé nemocnice a kliniky, které s tímto systémem nespolupracují a náš průkaz zdravotního pojištění tedy nemusí uznat. Bez sjednaného cestovního pojištění se tak můžeme dostat do situace, kdy si veškerou zdravotní péči budeme muset hradit na místě ze svého. V případě drobných poranění to bude nejspíše na místě, avšak při vážném úraze či zranění se u nepojištěného lyžaře může jednat o statisícové až miliónové částky.

Jaké cestovní pojištění na hory sjednávat?

U cestovního pojištění na hory je důležité si ohlídat zejména dvě věci, a to je rozsah pojištění léčebných výloh a zahrnutí vašeho sportu do pojištění. Z takzvaného pojištění léčebných výloh jsou hrazeny veškeré náklady na zdravotní péči v zahraničí včetně léků, hospitalizace a převozu, proto je dobré mít limit pojistného plnění sjednán co nejvyšší (tedy 3 000 000 Kč a více). Standardní cestovní pojištění vždy zahrnuje běžné rekreační sporty, mezi které může být lyžování zahrnuto, avšak nemusí. Někdy je nutné tento sport připojistit v rámci rizikových sportů, popřípadě pokud provozujete některý velmi riskantní zimní sport, je třeba jej připojistit v rámci extrémních sportů u cestovního pojištění. Zařazení konkrétního sportu vždy zjistíte v pojistných podmínkách cestovního pojištění, kde jsou všechny zahrnuté sporty přehledně vypsány, popřípadě jsou zařazeny do rizikové či extrémní kategorie a budete si je tedy muset připojistit.

Kromě výše uvedených složek pojištění pak samozřejmě závisí na vás, zdali si připojistíte i svá zavazadla, odpovědnost či například storno zájezdu.

Jistota za nízkou cenu

Závěrem je nutné podotknout, že cestovní pojištění není nijak finančně nákladné a není jej ani komplikované sjednat. Cestovní pojištění na hory vás vyjde na pár desítek korun na den za každou pojištěnou osobu, přičemž nabídky pojištění lze srovnat a sjednat online přes speciální kalkulačku.