Hannesi, co je přesně tvým úkolem v komisi sportovců FIS?

Vlastně jsem jakousi spojkou mezi aktivními závodníky a ostatními zúčastněnými stranami, tedy všemi, kdo mluví do toho, co se odehrává okolo Světového poháru. Mým úkolem je sbírat názory nás závodníků na určité problémy, nějakým způsobem je sumarizovat a následně přednést na příslušných místech. Tedy především na zasedáních FIS, kde za závodníky také hlasuju.

Jak vlastně názory ostatních závodníků sbíráš? Neformálně, jak se dá, nebo se kvůli tomu scházíte? Také předpokládám, že všichni nemají na všechno stejný názor…  

Dříve jsme vyplňovali takové dotazníky…. Vloni jsme si ale v Kvitfjellu udělali sezení nejlepších 20 kluků, co jezdí klouzavky, za FIS přišli Markus Waldner a Hannes Trinkl a bylo to hodně přínosné. A efektivní, probrali jsme spoustu důležitých věcí. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdybych to samé mohl absolvovat i se slalomáři, ale to se mi kvůli mému programu zatím nepodařilo. Určitý feedback od nich mám, ale není to tak intenzivní, jako se sjezdaři.

K otázce, zda se závodníci ve svých názorech shodují… Nemělo by žádný smysl prezentovat směrem k vedení FIS názory, za nimiž nestojí valná většina závodníků. Takže já jednám pouze ve věcech, na kterých se shodujeme. Na posledním kongresu FIS v Costa Navarino jsem prezentoval problémy, na nichž se závodníci většinou shodovali ze sta, ale minimálně z pětasedmdesáti procent. Šlo v první řadě o nespokojenost sjezdařů se způsobem přidělování startovních čísel ve sjezdu a v super-G, dále o problém City Events, které zvýhodňují slalomáře, protože sjezdaři nic takového namají, no a v neposlední řadě apelování na zvýšení prize money. Ovšem prát se na této úrovni za něco, co by nebylo podporováno alespoň těmi pětasedmdesáti procenty, nemá smysl.

Před dvěma roky dostali závodníci právo hlasovat ve FIS Councilu, tedy i na nejvyšší úrovni rozhodování o záležitostech uvnitř Mezinárodní lyžařské federace. To bylo asi důležité rozhodnutí…

Samozřejmě, to byl velice významný krok k tomu, abychom se jako zvodníci mohli efektivně vyjadřovat k celému dění ve Světovém poháru a na dalších top akcích. Letos jsme na zasedání navrhli, aby byl do Councilu přibrán ještě jeden hlas z řad aktivních závodníků a mohli jsme se tedy vyjadřovat za mužskou a ženskou část startovního pole. A ten návrh byl schválen, z čehož mám velkou radost.

Začíná další zima a ty budeš v rychlostních disciplínách opět bojovat o body a doufejme i o vítězství v některém z významných sjezdařských podniků včetně mistrovství světa v Aare. Jak to půjde dohromady s tvojí působností v komisi sportovců, kterou, jak vím, bereš dost vážně?

Na jednu stranu mě fakt, že pořád závodím, v té práci pro komisi limituje, myslím časově. Ale na druhou stranu to nepochybně má i výhodu, protože jsem pořád součástí dění a vím přesně, co závodníky trápí a co se na scéně děje. Jsem přesvědčený, že mám-li mluvit za závodníky, musím být jedním z nich.

Z www.fis-ski.com zpracoval Ondřej Katz