Pravidla soutěže:
I. Obecná ustanovení
Soutěž „Soutěž o trika Sensor Merino Extreme“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
Účastníkem soutěže se stává každý čtenář SNOW.cz a BEZKY.net, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
Organizátorem soutěže je ZOOKEE s.r.o. (výrobce funkčního prádla Sensor) ve spolupráci s partnerem SNOW CZ s.r.o. (provozovatel portálu SNOW.cz a BEZKY.net).
Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora a zaměstnanci partnera soutěže.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou), odpoví správně na znalostní soutěžní otázky a na jednu tipovací otázku.
Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. Pokud výherce zvolí osobní převzetí a svou výhru osobně nevyzvedne do 30 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace o výhře, výhra propadá.

II. Základní mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 10. 12. 2018 (12:00) do 30. 12. 2018 (23:59) na stránkách www.snow.cz a www.bezky.net. Úkolem soutěžících je odpovědět správně na tři vědomostní otázky a co nejpřesněji odpovědět na tipovací otázku. O výherci rozhodne správné zodpovězení na vědomostní otázky a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. Při více shodných odpovědích u tipovací otázky rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
Účastník vyplní odpovědi na otázky a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
Po odeslání bude soutěžícímu zaslán e-mail s rekapitulací soutěžních odpovědí a poděkováním.
Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.snow.cz do 10. 1. 2019 na základě zaslaných odpovědí a to ze soutěžících, kteří odpověděli na všechny soutěžní otázky.

III. Předání výher
Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek, a to do 10. 1. 2019. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Ceny výherci předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě s výhercem nebo zašle poštou na adresu výherce do 30 dnů po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce zásilku nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
Při osobním vyzvednutí jsou výherci povinni si výhru vyzvednout osobně do 30 dnů od zaslání oznámení. Výherci se v tomto případě musí prokázat platným osobním dokladem, který musí korespondovat se zaslanými kontaktními údaji.
Výhra je nepřenosná na další osoby.