Značka POC se etablovala jako lídr ochranných pomůcek pro outdoorové sporty. Na lyžařské scéně už dosáhla uznání a v posledních letech je patrné, že o stejný úspěch stojí také v prostředí cyklistiky. Není proto až takovým překvapením, že byl právě POC přizván k výzkumu iniciovanému Volvem, výrobcem, jehož automobily jsou pověstné bezpečím.

Řidiči proti cyklistům, anebo spolu

Ne, nebude se ve Volvech jezdit v helmách, tak daleko zatím ani jedna ze zmiňovaných švédských značek nejde. Cílem výzkumu, do něhož se obě švédské značky společně pustily, je co nejlépe zmapovat charakter a všechny okolnosti zranění, která vznikají při kolizi cyklistů s automobilem, protože následky takových nehod mohou být a bývají fatální.

Volvo touží znovu vylepšit svůj již existující systém aktivní bezpečnosti, který detekuje předjíždějící auta, chodce na chodníku a cyklisty v kritické vzdálenosti od automobilu. Nereaguje-li řidič, zareaguje technika. Součástí výzkumu jsou především zcela nově koncipované crash testy, pomocí kterých se budou zjišťovat účinky karambolů v reálných, silničnímu provozu maximálně odpovídajících situacích. Na scénu opět vstupují populární crash-test-dummies, figuríny, s nimiž se simulují skutečné havárie. Na hlavách těchto figurín tentokrát budou… Cyklistické helmy POC.

Nové metody testování

„Dosavadní testy prováděné za účelem otestování pevnosti lyžařských nebo cyklistických helem jsou ve své podstatě nedostačující a neodpovídají situacím, které přináší sportovcův život,“ popisuje šéf vývojového týmu POC Oscar Huss realitu. Helmy se pouští z výšky na zem, případně odolávají jinak vyvolaným, vždy ale přímým směrem vedeným nárazům. V rámci nových testovacích metod, na jejichž vývoji se podílí POC i Volvo, bude střet cyklisty s autem a tím pádem i účinky takového střetu simulovány mnohem sofistikovaněji. A díky výsledkům, které má Volvo k dispozici z již provedených výzkumů zaměřených na chodce, bude možné porovnávat také následky střetů člověka s autem v situacích, kdy neměl helmu, nebo s helmou.Podívejte se na video o výzkumu a testování bezpečnosti helem: