Lyžaři se přirozeně těší na sníh, a vyhlížejí tedy především zimu teplotně podprůměrnou. Z posledních 10 zim na území Česka byla takovou „mrazivou“ zimou jedna jediná, a to 2012/13. Od té doby měly všechny následující zimy kladnou teplotní odchylku oproti průměru. Statistika nám tedy napovídá, že i zima 2022/23 bude s největší pravděpodobností teplotně nadprůměrná.
Na okraj uveďme, že za „zimu“ považujeme období od prosince do března, které odpovídá běžné lyžařské sezóně.

Teplotní průměr není vše

Navzdory nepříznivé statistice přinesly zimy v posledních letech i mnoho sněhově vydatných i mrazivých epizod. Teplotně nadprůměrná zima tedy neznamená vždy „špatnou“ lyžařskou sezónu – záleží i na srážkách, jejich skupenství (déšť vs. sníh) a průběhu teplot v čase, a to zejména na horách. Příkladem budiž uplynulá sezóna 2021/22 s teplotní odchylkou +1,95 °C, která byla přesto pro lyžování na českých horách poměrně příznivá – sněžilo a mrzlo hned na přelomu listopadu a prosince, poměrně chladný byl i březen a zimní oblevy v lednu a únoru vyšší polohy přečkaly.

Podmínkou vydařené zimy jsou tlakové výše na „správném“ místě

Zimní počasí s mrazy a sněžením je ve střední Evropě podmíněno určitými povětrnostními situacemi (např. tlaková výše nad Atlantikem nebo Skandinávií), přičemž spolehlivě předpovědět, že nastanou, lze jen s několikadenním, nejvýše týdenním předstihem. V atmosféře ovšem existují také déletrvající jevy, které zvyšují pravděpodobnost, že příznivá „zimní“ povětrnostní konstelace nastane.

Od západu, nebo od severu?

Povětrnostní situace lze u nás zjednodušeně rozdělit na ty, kdy se vzduchové hmoty stěhují od západu k východu (zonální situace), a na ty, kdy vzduch proudí od severu k jihu či obráceně (meridionální situace). Typické ve střední Evropě jsou zonální situace, přinášející od západu vlhký (a v zimě poměrně teplý) vzduch z Atlantského oceánu – tedy nic příznivého pro mrazivou zimu. Naopak meridionální situace znamenají přísun studeného vzduchu ze severu, anebo bohužel také teplého od jihu.
Stává se, že střední Evropu třeba „fénuje“ horký africký vzduch, zatímco o několik tisíc kilometrů dále na východ stéká mráz z Arktidy. Jestliže naopak výrazně mrzne u nás, nejspíš bude abnormální teplo v jiné části Eurasie. Proudění od severu a od jihu jsou tedy svým způsobem „spojené nádoby“.

Sluneční aktivita a QBO naruší cirkulaci

Nízká sluneční aktivita a východní fáze tzv. kvazibienální oscilace ve stratosféře (QBO) jsou pravidelně se opakujícími jevy, které mají statisticky patrný vliv na četnost zonálních či meridionálních povětrnostních situací.

Každých 11 let nastává tzv. sluneční minimum, kolem něhož a zejména po něm se častěji vyskytuje meridionální (tzv. narušená) cirkulace a s ní i studenější zimy – naposledy nastalo sluneční minimum v roce 2020.


Sluneční aktivita - časová osa

Zhruba každého dva a čtvrt roku se obrací proudění ve stratosféře „do protisměru“ (východní fáze QBO) a nastávající „otočka“ by měla ovlivnit právě zimní sezónu 2022/23. I tento jev zvyšuje pravděpodobnost meridionální cirkulace.


QBO – výškový profil stratosférického proudění (W = západní proudění, E = východní proudění)

Narušená cirkulace přeje extrémům

Tzv. narušenou cirkulaci máme prakticky nepřetržitě po dobu více než dvou let. Jejím typickým projevem jsou extrémy – buď neobvyklé horko, nebo zima, přičemž teplé extrémy jsou v období globálně vyšších teplot výraznější. Je tedy pravděpodobné, že meridionální proudění vytrvá i v zimní sezóně 2022/23.

Může být superteplá zima?

Statisticky je bohužel pravděpodobnější, že zima jako celek bude teplotně nadprůměrná (a při meridionální cirukulaci hrozí i „superteplé“ počasí s africkým vzduchem), to by mělo být ale přerušováno i vpády arktického vzduchu, který přinese „pravou“ zimu. Jako méně pravděpodobná se jeví zima nezima v režii teplého vlhkého proudění z oceánu.

Účelem této „předpovědi“ je trochu nasytit přirozenou lyžařskou zvědavost racionálním pohledem na dění v atmosféře a také varovat před případnými senzačními či katastrofickými předpověďmi, které se během podzimu v médiích pravidelně objevují.