Podle oficiální informace rakouského lyžařského svazu byla 2.května t.r. ustavena v Mnichově nová internacionální lyžařská instituce – Evropský lyžařský svaz. Jeho zakladateli se stali vedoucí představitelé lyžařských svazů Francie, Itálie, Švýcarska a Rakouska. Tyto národní svazy se současně staly zakládajícími členy. Sídlem „European Ski Federation“ (ESF) byla zvolena Ženeva. Prvním prezidentem s dvouletým funkčním pověřením se stal současný šéf rakouského lyžařského svazu prof. P. Schroecksnadel, jenž hned na počátku zdůraznil otevřenost ESF vůči všem svazům evropských zemí.
Jako obecný cíl nového orgánu je uváděna podpora dalšího rozvoje lyžování a s ním spojeného turizmu v Evropě ve spolupráci s dalšími zainteresovanými složkami, jakož i posílení evropského hlasu v mezinárodním lyžařském hnutí. K novým sportovním cílům se pro rakouská média vyjádřil Schroecksnadel jasně: „V celé řadě sportovních odvětví platí za jeden z vrcholů Mistrovství Evropy, pouze v lyžování tomu tak není.“Zde se logicky nabízí jedna „volná“sezóna ve dvouleté, respektive čtyřleté periodě konání MS a ZOH.
„Ve světovém kontextu je pozice lyžařů z evropských zemí mimořádně silná. Na nedávném MS konaném v Liberci  ze 60 medailí jich získali mimoevropští závodníci pouhých osm. Již jen z tohoto pohledu je evropská lyžařská integrace zcela namístě, “uvádí generální sekretář zmíněného MS Jar. Honců a dodává: „Pokud by kromě konání ME došlo i ke stabilizaci soutěží o Evropský pohár, po vzoru alpských disciplin, rozvoji klasických lyžařských disciplin by to rozhodně prospělo.“
Zatím není jasné, jak novou iniciativu přijme FIS, pro níž by zřejmě byla ESF jakýmsi protipólem. Rovněž stanoviska skandinávských zemí a Ruska lze těžko předem odhadnout. V celé věci bude snad jasněji po tiskové konferenci na níž se 28. května v Curychu ESF oficiálně představí. Čeští lyžaři by mohli vyjádřit své stanovisko již na konferenci svolané na 30. května do Prahy.