2. etapa akce I LOVE SNOW


Milí lyžaři, čtenáři SNOW a SNOW.CZ! Druhé kolo akce se samolepkami I LOVE SNOW pokračuje, už jsme především na českých horách posbírali několik snímků aut se samolepkou! Na začátku dubna zde vyvěsíme vítězné snímky za uplynulé měsíce (co měsíc, to výherce), takže se sem nezapomeňte vrátit a zjistit, jestli nejste mezi šťastnými výherci. Pozor, majitel automobilu se musí přihlásit sám, protože tato část akce je již otevřena všem, tedy i účastníkům, kteří se neregistrovali do 1. etapy.

I love SNOW

Bonus 1

Každý, kdo si samolepku nalepí, získá kredit k odběru zboží v hodnotě 300 Kč v e-shopu www.kama.cz
Účastnit  se akce lze pouze prostřednictvím internetu, níže najdete odkaz na formulář, pomocí kterého se můžete zapojit. Termín této části akce je od 1. do 30. listopadu 2008!

Bonus 2

Každý měsíc v sezóně 08/09 počínaje prosincem odchytne (vyfotí) hlídka SNOW na horách jeden automobil s nalepenou samolepkou. Majitel obdrží výhru v hodnotě až 19 tisíc korun.


Partner akce:   Logo Kama
Pravidla akce I love SNOW:
 1. Obecná ustanovení
  • Účastníkem akce I love SNOW (dále jen „akce“) se stává každý předplatitel SNOW, který akceptuje pravidla akce a splní její podmínky.
  • Organizátorem akce je SLIM media s.r.o., Husitská 117/90, 130 00 Praha 3, IČ 271 75 511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl C, vložka 102040 (dále také jen „organizátor“).
  • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel akce včetně práva akci kdykoliv zrušit bez náhrady.
  • Účastníkům nevzniká právní nárok na žádné výhody plynoucí z akce.
  • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  • Akce se může zúčastnit každý, kdo vyplní všechny údaje požadované v elektronickém formuláři na www.snow.cz. Uvedené údaje musí korespondovat s údaji v předplatitelské databázi (uveďte adresu, kam vám chodí časopis).
  • Pokud není uvedeno jinak, vyrozumění o získaných věcných cenách bude uveřejněno výhradně na www.snow.cz.
  • Pokud si účastník osobně nevyzvedne věcnou cenu do 21 dnů ode dne vyrozumění o jejím získání, tato propadá.
  • Účastník akce tímto poskytuje organizátorovi a partnerům hry (SNOW CZ s.r.o. a KAMA spol. s r.o.) souhlas, aby jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa a e-mail zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb).
  • Účastník akce zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat na adrese organizátora.
 2. Základní mechanismus akce I love SNOW
  1. etapa
   • Tato etapa bude probíhat od 30. 10. 2008 (00:00:01) do 30.11. 2008 (23:59:59).
   • Akce se může zúčastnit každý předplatitel SNOW, který má v daném období aktivní (uhrazené) předplatné a současně si nalepí samolepku I love SNOW na automobil a odešle fotku, z níž musí být patrná samolepka a čitelná RZ prostřednictvím elektronického formuláře na SNOW.CZ, a to nejpozději do 30. listopadu 2008.
   • Zaslání fotografie je možné pouze elektronickou formou. Papírové fotky ani dopisy organizátor neakceptuje.
   • Každý, kdo splní výše uvedené podmínky a čestně prohlásí, že samolepku vědomě z automobilu nesejme v příštích 5 měsících, získá kredit 300 Kč na odběr jakéhokoli zboží v e-shopu Kama, www.kama.cz. Objednávku zboží vyřizuje společnost KAMA spol. s r.o., Kamýcká č.p. 241, 160 00 Praha 6, IČ: 452 81 637, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10244. Zaslání objednaného zboží se vyřizuje dle podmínek e-shopu www.kama.cz.
  2. etapa
   • Tato etapa bude probíhat 1.12. 2008 (00:00:01) až 30. 3. 2009 (23:59:59).
   • Každý automobil s nalepenou samolepkou I love SNOW, který bude vyfotografován zástupcem organizátora, bude zařazen do finále o věcné ceny.
   • Každý měsíc od prosince 2008 do března 2009 vybere 5členná komise sestavená organizátorem jednu vítěznou fotografii. Hodnotí se originalita a výraznost umístění samolepky I love SNOW.
   • Věcné ceny se publikují na www.snow.cz v příslušné sekci a o jejím získání organizátor informuje elektronickou poštou.
   • Vítěznou fotografii vystaví organizátor hry na www.snow.cz vždy k 10. dni následujícího měsíce.
 3. Předání věcných cen
  • V případě, že se předplatitel získávající věcnou cenu nepřihlásí organizátorovi do 21 dnů po vyrozumění o získání věcné ceny, ztrácí na ni nárok bez možnosti kompenzace.
  • Předplatitel se v případě získání věcné ceny prokáže platným osobným dokladem a platným technickým průkazem vozu na vítězné fotografii. Všechny údaje musí korespondovat s údaji zaslanými v 1. etapě akce.
  • Věcné ceny předá organizátor přímo ve svém sídle po předchozí dohodě nebo zašle za úhradu vícenákladů věcnou cenu doporučeně na adresu předplatitele.