Pevný signál s odstíněním interference

Výrobce uvádí dosah minimálně 40 metrů tak, aby mezi zigzagy vyhledávání mohl zachránce pokrýt oblast 80 metrů. Ve srovnání s běžně užívanými vyhledávači je to spíš více, ovšem důležitá je realita – dosah může být nějaký, ale při nízké stabilitě signálu docela k ničemu. Z vyhledávání s IPS to není tento případ. Sice příliš nerozumím softwaru, ale zřejmě anténu využívá naplno, IPS znamená interference protection system a ten zabraňuje vnějšímu rušení signálu – takže může být nošen přímo vedle telefonu a nedochází k rušení. Při testování jsme opakovaně ověřili, že na 60 metrů vyhledávač zachytí signál (při tom zavibruje, což je fajn indikátor), v případě zakopání vyhledávaného cca 1 metr hluboko a v členitém svahu s jistotou zachytil signál do vzdálenosti 45 metrů – šlo vždy o pevný signál, který už se neztratil. Nezaznamenali jsme, že by pípák interferoval s drobnou elektronikou. Uváděnému rozestupu až 80 metrů mezi vyhledávacími zigzagy tedy věříme.

Pokročilé funkce

Režim groupcheck se provádí v polootevřené pozici antény stiskem žlutého tlačítka pod anténou, poté co je vyhledávač zapnut tlačítkem červeným. Postup je to jednoduchý a groupcheck funguje spolehlivě, velice rychle si lze navyknout na jeho provedení při každém zapnutí vyhledávače. Při aktivaci rozšířeného groupchecku v aplikaci Pieps lze navíc zkontrolovat jak vysílání, tak příjem signálu.

Multiple burial je dnes běžná funkce, v případě přiblížení se k zasypanému na 5 a méně metrů jej lze odfiltrovat funkcí Mark, pak lze vyhledávat další zasypané. Tato pokročilá funkce je ještě rozšířena o tlačítko Scan. Po jeho stisknutí na displeji uvidíte přibližnou situaci v laviništi – počet zasypaných a přibližných vzdáleností k nim.

Backup je důležitou pojistkou, v podstatě ze všech režimů se po chvíli neaktivity vyhledávač přepne do režimu Send. Ze zachránce se totiž pádem sekundární laviny mohl stát zasypaný, a vyhledávač proto při neaktivitě začne vysílat.

Manipulace

Přepínání režimu Send a Search je klíčovou funkcí, zde probíhá pomocí vyklopení antény – lze velice snadno a asi se nelze splést – rozdíl mezi plně a částečně vyklopenou anténou (používá se třeba pro režim groupcheck) je znatelný jednak cvaknutím, ale také intenzivním zvukovým signálem. Na vyhledávači jsou 4 tlačítka s jasnými funkcemi, které spolu s napůl vyklopenou anténou dávají slušnou kombinaci funkcí. Důležité ale je, že k běžnému ovládání vyhledávače stačí vyklopení antény a tlačítko zapínání, další funkce se uživatel postupně učí spolu s rozvojem svých záchranářských schopností.

Vyhledávač má jednoduchý obal s popruhy, kromě zacvaknutí je také prakticky uchycen gumovým páskem. Včetně baterií váží 200 gramů, práce s ním je obecně ergonomická a pro základní ovládání intuitivní.

Výhody

  • ergonomický tvar, intuitivní ovládání, velký display, komfortní pouzdro s jednoduchým upevněním
  • rozšířené nastavení po propojení s mobilní aplikací
  • jednoduchý groupcheck, funkce mark, scan a backup
  • dosah, odstínění rušení signálu
  • 3 ks AAA baterií, v režimu Send vydrží až 600 hodin – při použití lithiových baterií a používání na túře v běžném režimu vydrží baterie ve vyhledávači cca 60 túr, což je pro standardního uživatele celá sezóna