Zaměření kempu: Nácvik a zdokonalování základních závodnických dovedností. Kemp je určen pro závodníky s ročníkem narození 1992-1997.  

Program: Hlavní náplní bude diagnostika a odstraňování nejčastějších chyb pomocí volné jízdy, porovnání a diagnostika chyb jízdy v tyčích a ve volné jízdě, nácvik techniky startu. Na dopolední tréninky na lyžích budou navazovat odpolední kondiční tréninky - zaměřené hlavně na koordinaci a odstraňování dysbalancí.  

Další informace spolu s přihláškou na kemp naleznete na: www.fig.cz