Režim sportovců - studentů gymnázia oboru se sportovní přípravou se řídí Školním vzdělávacím programem Brána ke vzdělanosti a v rámci výuky je umožněno uvolňování sportovců na tréninky či závody v souladu s tréninkovým plánem daného sportu.

Tréninky probíhají pod vedením profesionálních trenérů dle svazem schválených celoročních tréninkových plánů. Škola má k dispozici vlastní tělocvičnu s horolezeckou stěnou, posilovnu a spinningové centrum, regenerační procedury probíhají rovněž ve vlastní regenerační lince.

Přípravu na sněhu zahajují sportovci v podzimních měsících převážně na ledovcích a dle podmínek se v dalších měsících připravují v terénech Hrubého Jeseníku, v nejlepším případě pak na tratích či sjezdovce vzdálených 500 m od školy.

Denní režim

Sportovci jsou zařazeni do běžné třídy, takže rozvrh hodin čítá od pondělí do pátku cca 32 hodin výuky, ke které se přidává 8-15 hodin tréninku.
Dva až tři dny v týdnu je zařazován dvoufázový trénink (první fáze ráno před výukou a druhá hned po vyučování), o víkendu studenti – sportovci prezentují svou výkonnost na závodech.

Zvláštní kapitolu tvoří účast na soustředěních. V ideálním případě napadne sníh v Jeseníkách na začátku listopadu a objemové kilometry se najíždějí v bezprostřední blízkosti Vrbna pod Pradědem, v horším případě se musí za sněhem do Alp (sjezdaři a snowborďáci trénují nejčastěji na Stubai, běžci v Livignu, Obertiliachu či na Tauplitz) nebo do Skandinávie (Idre, Sjusjoen).

Pro letní soustředění se využívají lokality s podmínkami pro trénink na kole, kolečkových lyžích či bruslích (Jablonec n. N., Nové Město n. M.). Uvolňování z výuky, domlouvání si termínů zkoušení ev. odložení klasifikace jsou povolovány sportovcům v rámci individuálních studijních plánů.

Studenti oboru sportovní příprava mají ve vyučování zařazen předmět Teorie sportovní přípravy, ve kterém získávají poznatky ze sportovního tréninku a složením maturitní zkoušky z tohoto předmětu i trenérskou licenci C své sportovní specializace.

Zájemci o gymnaziální typ studia, který umožňuje spojení přípravy na vysokou školu se systematickým sportováním, naleznou více informací na www.sgvrbno.cz.