Evropský průkaz stačit může i nemusí

Výjezd na lyže do zahraničí automaticky neznamená nutnost pojištění léčebných výloh. Evropský průkaz zdravotního pojištění opravňuje držitele k nároku na nezbytnou a bezplatnou péči na území všech států EU, přesněji řečeno na péči, na kterou má nárok tamní občan. Toto pojištění se však nevztahuje na případnou spoluúčast, na převoz zpět do republiky a na soukromého lékaře, který působí mimo plošný systém zdravotní péče. Takových je však zvláště v lyžařských střediscích v Rakousku nebo Švýcarsku poměrně dost. Z vlastní zkušenosti – bohudík vlastně ze zkušenosti jednoho z kamarádů – mohu potvrdit, že ne vždy je snadné najít ošetření v tom „správném“ zdravotnickém zařízení.
Pravidla zdravotního pojištění se v jednotlivých zemích EU liší a v některých státech po pacientech požadují spoluúčast na péči včetně doplatků za léky v hotovosti, nejčastěji při ambulantním ošetření. I požadovaná spoluúčast, tedy možné výdaje v případě návštěvy lékaře nebo nemocnice, se v jednotlivých zemích velmi různí. Zatímco například návštěva lékaře na Slovensku vám rozpočet nenaruší více než u nás, ve Francii nebo Švýcarsku si připlatíte výrazněji. Výši spoluúčasti můžete zjistit na stránkách Centra mezinárodních úhrad na www.cmu.cz.
Vzhledem k tomu se vyplatí uvažovat o sjednání cestovního pojištění, které vám zaručí „stejné podmínky“ ve všech zemích, a nemusíte tedy zjišťovat téměř nic. Lze si vybrat z obrovské řady produktů podle toho, s jakými riziky se můžete na dovolené setkat.

Ano léčebným výlohám

Cestovní pojištění se skládá z několika samostatných produktů. Základní položkou je pojištění léčebných výloh, které kryje náklady na nutnou léčbu, pobyt v nemocnici, repatriaci, případně pobyt rodinného příslušníka v místě hospitalizace. Tedy náklady na to, aby vás v zemi, kde se vám nehoda stane, lidově řečeno dali do kupy a případně také dopravili domů. Tuto část lze většinou pořídit samostatně. Dalšími součástmi, často nabízenými v balíčku, jsou připojištění úrazové, připojištění zavazadel a zodpovědnosti za škodu.
Některé pojišťovny volí formu základního pojištění s možností příplatkových služeb (např. Generali, Kooperativa), některé naopak nabízejí různě koncipované balíčky rovnou šité pro určitý účel, které jsou pro zákazníka jednodušší, ale nedávají takovou možnost nakombinovat si produkty podle přání. Touto cestou jdou například Uniqa nebo Allianz. Kombinovanou cestou s balíčky služeb s různou výší plnění a s možností připojistit např. rizikové aktivity jde například Wüstenrot. V případě nutnosti léčení nebo ošetření vždy co nejdříve kontaktujte asistenční službu, kterou si v komerčním pojištění platíte právě pro případ, že nerozumíte, nevíte si rady, zda postupujete správně, a zda bude péče v plné výši uhrazena.

Lyžování a rizikové sporty

Cestovní pojištění je koncipováno pro potřeby osob především cestujících, ne vždy nutně sportujících. Proto je třeba dobře vybírat a zajímat se o pojistné detaily a výjimky, tedy o pojistné podmínky vůbec. Neznamená to, že byste měli pročítat všechny ty odstavce psané drobným písmem, o důležitých věcech vás mají informovat pracovníci pojišťovny nebo makléřské společnosti. Měli by podle vaší specifikace nabídnout produkt, který vyhovuje vašim potřebám. Krytí základních variant cestovního pojištění u jednotlivých pojišťoven se totiž podstatně liší právě v tom, jak kryjí léčebné náklady a škody v souvislosti se sportem. Některé vylučují konkrétní aktivity, jiné nepočítají se zimními sporty obecně a tyto aktivity si pak musíte připlatit v dražší variantě.
Ačkoliv si všichni myslíme, že lyžování patří mezi normální sporty provozované (více méně) rekreačně, je pohled některých pojišťoven odlišný a lyžování, snowboarding a někdy také běžecké lyžování zařazují do kategorie rizikových sportů a kryjí jej za příplatek k základní sazbě. V této kategorii se většinou nachází i aktivity ve snowparcích nebo některé doplňkové kratochvíle jako snowtubing a podobně. Věnujte proto pro svůj klid pozornost případnému omezení na „normální“ sporty, z nichž lyžování nicméně většina pojistek obsahuje.
Pokud máte pochybnosti, zda lze vaše pojetí lyžování zařadit do této kategorie, raději se zeptejte, využijte příplatkového připojištění nebo úplně jiného produktu. V základním balíčku pojištění je lyžování a snowboarding zahrnut např. u Allianz, Wüstenrot, Mondial Assistance nebo Chartis Travel Guard. U Generali je třeba sjednat připojištění Sportovec, Kooperativa je nabízí jako balíček Aktivní sporty, Uniqa má sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích nebo bruslení zařazeno v připojištění zimních sportů.

Úrazové pojištění možná už máte

Úrazové připojištění kryje dávky po dobu pracovní neschopnosti, plnění za trvalé následky, případně smrt a pojistné podmínky se obvykle shodují s podmínkami pro krytí léčebných výloh. Někdo má však úrazovou pojistku uzavřenu trvale jako součást životní pojistky a proto může zvážit, zda tuto formu připojištění potřebuje.

Pojištění zodpovědnosti vždy

Nemoc či úraz se však nemusí stát jen vám samotným, naopak se není těžké dostat do situace, způsobíte újmu někomu druhému. Zejména jde-li o škodu na zdraví, mohou se náhrady, pokud bude poškozený nárokovat např. ušlý příjem ze zaměstnání, vyšplhat na horentní sumy. Proto je dobré uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. Být pojištěný „proti blbosti“ se však může vyplatit i v naprosto banálních případech, kdy například na parkovišti nechtěně lyžemi odřete sousední auto, rozbijete okno v hotelu a zvláště se takové jištění může hodit, pokud cestujete s ratolestmi, čirou náhodou je neuhlídáte a způsobí škodu. Zástupci pojišťoven se shodují, že pokud dojde k nějaké pojistné události, je nejlepší okamžitě volat operátory asistenční služby. Klient nahlásí, jaký má problém a telefonní číslo, na kterém je k zastižení. O vše ostatní by se měli postarat operátoři asistenční služby, kteří klienta zpátky kontaktují.
„Pro posouzení pojistné události je nutné nehodu neprodleně ohlásit policii případně horské službě a vyžádat si sepsání (nejlépe policejního) protokolu o nehodě. Důležité mohou být taktéž svědecké výpovědi a jakékoliv další důkazy, kterými může být např. fotodokumentace poškozených věcí, lyžařská stopa apod. Obecně lze říci, čím více zajištěných informací, tím rychlejší průběh likvidace,“ radí Václav Balek z Allianz. „U pojištění odpovědnosti je nezbytně nutné zajistit svědky události a nepodepisovat nic čemu nerozumím! Takové případy se bohužel vyskytují především právě v alpských zemích, kde se někteří právníci snaží pod tlakem okolností dotlačit lidi k podpisům dokumentů, které jim následně mohou způsobit problémy,“ doplňuje Jiří Cívka z pojišťovny Generali. Limity plnění na poškození zdraví se pohybují od 1 milionu korun výše, záleží na vás, zda se rozhodnete limit navýšit, horní hranice plnění se pohybuje mezi 5 a 10 miliony. U některých pojišťoven bývají nižší limity pro likvidaci hmotných škod. Mějte na paměti, že pojištění odpovědnosti nesupluje povinné ručení v případě automobilové nehody! Na tuto událost se cestovní pojištění nevztahuje.

Pojištění zavazadel nemusí pomoci

Vzhledem k tomu, že lyžařské vybavení není levná záležitost, zajímá každého lyžaře, zda jej lze pojistit proti krádeži a kdy má nárok na náhradu škody. Takovou událost by mělo krýt pojištění zavazadel, ale zde je třeba vybírat dvakrát obezřetně a někdy zapřemýšlet, zda je vůbec tato část cestovního pojištění pro vaše účely potřebná.
Plnění je téměř vždy eliminováno v případech, které byť jen náznakem vytváří pochybnost, že jste pro ochranu vlastních věcí neprovedli dostatečná opatření. Proti „dokonalosti“ těchto produktů hovoří fakt, že u některých pojišťoven je z pojištění vyňato sportovní vybavení nebo některé jeho druhy, elektronika, případně cennosti, ty jsou však nejčastějším terčem zlodějů. Pokud vám je pojišťovna pojistí a posléze proplatí, bude to pouze v případě, že bylo vybavení dostatečně chráněno. S nárokem na vyplacení pojistky za lyže, které vám byly ukradeny před horskou chatou v době, kdy jste se občerstvovali nebo odložené na chodbě hotelu či penzionu, určitě nepochodíte. Kryty jsou věci, které ponecháváte v uzamčených lyžárnách, a v případě jejich odcizení bylo prokazatelně překonáno zabezpečovací zařízení, jímž byl obsah chráněn. To znamená, že pokud jde o společnou lyžárnu a zloděj se do ní vloupe tak, že poškodí zámek, dveře, okno, zeď a podobně, pak máte nárok na náhradu. Odnese-li věci ze společné lyžárny někdo, kdo má klíč nebo proto, že nebyla zamčená, máte smůlu.
Některé pojistky se vztahují také na krádež věcí ze střešního boxu automobilu, nemusí to však platit, pokud věci v boxu necháte přes noc. Opět musí jít o násilné vniknutí do zabezpečeného boxu a budete k likvidaci potřebovat policejní protokol. Důležitá je také výše pojistného plnění, je rozdíl, jestli dostanete za jedno zavazadlo/kus několik set nebo několik tisíc. Plnění je většinou omezeno jak na jedno zavazadlo, tak celkově za pojistku. Limity jednotlivých pojišťoven se pohybují mezi 10 a 30 tisíci na jednu pojistku.

Vždy volejte

V případě pojistné události všeho druhu je důležité kontaktovat asistenční službu, měla by být k dispozici v českém jazyce a často je volání na ni zdarma. Ta vám, kromě nezbytné pomoci související s pojistnou událostí, může zprostředkovat půjčku v případě ztráty nebo odcizení zavazadel, popřípadě pomůže s vyřízením nových dokladů. Nezajímavá není ani služba, v rámci které pojišťovna hradí dopravu a ubytování blízké osoby v případě vážného úrazu.

Jak pojistit nepojistitelné

Kromě rizikových sportů najdete v pojistných podmínkách ještě jednu kategorii a tou jsou nepojistitelné činnosti. Sem většina pojišťoven řadí pohyb ve volném terénu, tedy skialpinismus a freeride. Formulace většiny pojistných smluv však hovoří o krytí událostí, které se přihodí na trasách pro daný sport vyznačených, to znamená, že se pojistky vztahují na lyžování po tzv. ski routes – vyznačených, ale neupravovaných sjezdech. Spornými jsou však tzv. freeridové nebo skialpinistické zóny, kde nemusí být splněna podmínka onoho vyznačení (zejména v terénu). Takové zóny najdete například ve slovenských střediscích Jasná nebo Vrátna dolina. S pohybem v těchto zónách a obecně ve volném terénu je nehoda často spojena s nákladnou záchrannou akcí. Ty většinou pojistek nejsou kryty a je třeba si pro takový případ sjednat vhodný druh pojištění, které bude zahrnovat v rozumné míře náklady na záchrannou akci a bude se vztahovat i na provozování horských sportů. Poměrně výrazně byla před čtyřmi lety v této souvislosti medializována změna legislativy na Slovensku a nutnost uzavřít potřebné pojištění, v Alpách je taková potřeba ještě naléhavější.
Jako specialista na pojištění ve slovenských horách se prezentuje pojišťovna Union, která nabízí vyloženě produkt pro pohyb ve slovenských horách už od 12 Kč za den. Nadšenci provozující freeride nebo skialpinismus u komerčních pojišťoven pochodí pouze u Mondial Assistance, kde lze pojistit i tyto aktivity avšak za individuálních podmínek mimo standardní produkty a tarify. Chartis Travel Guard pojistí heliskiingové aktivity a pohyb mimo vyznačené tratě pouze pokud budete v doprovodu oficiálního průvodce.
Vhodnou formou pojištění pro freeridery a skialpinisty je členství v rakouském horském spolku Alpenverein. Jedná se o roční pojištění sportovních aktivit, mezi něž jsou zařazeny i ty provozované mimo vyznačené trasy v horách. To znamená freeride mimo vyznačené trasy, skialpinismus, ale také horolezectví, vysokohorská turistika, cyklistika a prakticky většina sportů včetně takových, se kterými mají komerční pojišťovny problém. Alpenverein si kupujete formou ročního členství a jste „cestovně pojištěni“ kdykoliv, kdy vyrážíte za sportem. Dospělého stojí členství 1 490 Kč, zvýhodněná sazba je 1 210 Kč (junioři, senioři, studenti, …), děti do 18 let platí 690 Kč za rok. Za příplatek 250, případně 500 Kč můžete mít připojištění trvalé invalidity. Kromě pojištění se s členstvím váže také množství slev na horských chatách nejen v Rakousku. Nevýhodou pojištění Alpenverein je nízký limit pro hrazení léčebných výloh, který je omezen částkou 7 500 euro. Do této částky však nespadají náklady na repatriaci, ta je hrazena bez omezení. Důraz u tohoto pojištění je kladen na krytí záchranných akcí, které jsou hrazeny do výše 22 000 euro. Součástí je také pojištění odpovědnosti vysokým limitem 2 280 286 euro a pojištění právní ochrany do výše 32 702 euro.
V poslední době nabízejí některá lyžařská střediska orientovaná na freeridery možnost připlatit si ke skipasu také pojištění kryjící pohyb ve volném terénu. Lyžujete-li ve Švýcarsku, můžete využít pojištění na záchranné akce u letecké záchranky Rega, to je možné zakoupit např. na poštách a roční sazba je 30 CHF.


Stručné základní informace o pojištění na lyžařskou dovolenou nejdete zde.Článek byl převzat z časopisu SNOW 57.