V zimě 2009/10 byly lyžovat 7,4 miliony Němců, tedy asi 10% populace. K nim se řadí 2 miliony snowboardistů a 2,4 miliony běžkařů. Naprosto dominuje jízda po upravených tratích, freeride je zatím slabý.

Hlavními motivy jsou zážitky z přírody, rekreace, udělat něco pro zdraví. Naopak hlavními důvody, proč příštích 12 měsíců lyžování neplánují, jsou ze 34 % drahota a z 20 % zdraví. Ohledy na životní prostředí moc nefungují, uvádějí je pouze 4 procenta.

Při výběru místa lyžování hrají hlavní roli informace od přátel a známých. Při plánování jsou nejvíce využívanými zdroji internet, prospekty a stránky středisek. Potvrdilo se, že lyžování stárne. Plných 29 % tvoří nejsilnější věková skupina šedesátiletých a starších (z nich jen 22 % ženy). Další jsou s 21 % 14–29letí, z toho žen 58 %. (Věkové rozdělení neznám, lze počítat ještě se skupinami 30-44 a 45-59.) Celkově se potvrdil často uváděný zhruba 40% podíl žen (zde konkrétně 42 : 58 %). Nejvíce lyžují zaměstnanci ne-dělnických profesí (37 %), ale vysoko, na druhém místě, jsou důchodci včetně předčasných (19 %), dále samostatní (14 %). Naopak jen 4 % dělníků. Zde by ale bylo třeba přesně vědět, jak jsou jednotlivé skupiny definovány. Nízký počet dělníků může být silně ovlivněn dominancí původem ne-německého obyvatelstva v těchto profesích, které vztah k lyžování nemá.

Lyže se stále především kupují, ale už 19 % vícedenních a 16 % denních návštěvníků využívá půjčoven.

Podotek: podobně jako se mnohem méně důchodců českých jezdí nahřívat „na kanáry“, bude jistě u nás i méně lyžařů 60+. Ukazuje se, že na stále agresivnější mimosezonní nabídky a obvyklé slevy od věku 65 (muži) / 60 (ženy) senioři slyší, a opět potvrzuje, že zajištění baby boomers jsou cílovou skupinou budoucnosti.
Zásadním potěšujícím zjištěním je přetrvávající vysoký zájem o zimní pobyt na sněhu a o lyžování. Lidově řečeno, dokud to budou Němci valit v zimě na jih do Alp, nebude tam zle.

My bychom se naopak měli hodně snažit, aby nám tam ve velkém neprchali Sasové a aby co nejhojněji přijížděli do našich severozápadních hor.