Po získání souhlasu ke kácení stromů od Lesů ČR již nic nebrání ve vybudování valašského sportovního unikátu. Sjezdovka po rekonstrukci umožní nerušený výhled na město občanům i lesní zvěři. Po rozšíření svahu vznikne v areálu přirozený ekologický pás, který zabrání škůdcům lesa, zejména kůrovci, v migraci na další stromy; v zimě poslouží lyžařům a v létě cyklistům.

Vedle rozšíření lyžařského areálu dojde přímo v srdci Zlína také k jeho prodloužení. Aktuálně je v závěrečné fázi jednání se zástupci rodiny Tomáše Bati, která podlehla tlaku lyžařů na zbourání Památníku T. Bati, dnešního Domu umění. To umožní prodloužit sjezdovku s lanovou dráhou po Gahurově prospektu až k novému Kulturnímu a univerzitnímu centru.

Celý silvestrovský článek čtěte na InfoBaden.cz!