Tento článek vyšel v časopise SNOW 65.

V průběhu vývoje sportovce je dynamika růstu sportovní výkonnosti vyjádřena křivkou. Ta z počátku probíhá strmě vzhůru, aby postupně s přechodem do vyšší věkové kategorie stagnovala nebo se postupně lámala. V období vrcholové výkonnosti zůstává průběh křivky na stabilní úrovni nebo i kolísá s tendencí jen mírného vzestupu.
Na tyto změny v dynamice růstu výkonnosti sportovce má vliv řada individuálních zvláštností. Tím se rozumí zaměření tréninku, úroveň trénovanosti, tvorba sportovní formy a její ladění na vrcholné soutěže v závislosti na počtu startů. V neposlední řadě úroveň zvládnuté techniky.
Předkládané grafy jednotlivých disciplín mapují vývoj úspěšnosti sledovaných závodnic. Především dynamiku výkonnosti v jednorázových soutěžích – na MS a ZOH. Druhý pohled je zaměřen na růst výkonnosti v dlouhodobé soutěži, jakou je Světový pohár.
Být úspěšný v sezóně, kdy se konají oba druhy soutěží, je pro trenéry a potažmo pro závodnice tvrdým oříškem. V případě mistrovství světa, ale především při ZOH jde o sofistikovanou, důmyslně propracovanou metodu přípravy. A to jak v období přípravném, tak zejména v samotné sezóně.
O úspěších sportovce rozhoduje jeho trénovanost a následně vlastní sportovní forma. Obě spolu úzce souvisí, jejich význam je však rozdílný. Trénovanost je stav sportovce, kdy všechny jeho funkce – motorické, fyziologické a psychické – jsou v optimální míře vyvážené a vzájemně sladěné. Sportovní forma je úzce vázána na stupeň trénovanosti. Podle toho hovoříme o vynikající nebo průměrné formě.
O tom, v jaké formě své dosavadní závodnické kariéry se sledované závodnice nacházely, nám řeknou následné grafy a komentáře.

Velká čtveřice

Čtveřice světových sjezdařek Marie Rieschové (1984), Marlies Schildové (1981), Šárky Záhrobské (1985) a Veroniky Zuzulové (1984) nebyla vybrána náhodně. Naopak tvoří věkově i výkonnostně homogenní soubor, což dokazuje jejich stručná charakteristika. Ovšem nutno připomenout jednu zásadní odlišnost. Příprava Rieschové a Schildové od zařazení do juniorské reprezentace probíhá pod centrálním svazovým vedením. Tréninkový proces Šárky a Veroniky od žákovských let až do současnosti postrádá týmového ducha.

Trénink ve skupině splňuje čtyři hlavní faktory:

  • společná kondiční příprava
  • konfrontace na sněhu (technika, tréninkové jízdy)
  • konkurenční prostředí
  • osobní motivace

    Individuální příprava bez těchto atributů klade velké nároky na psychiku jedince.

Vzájemná konfrontace výkonnosti uvedené čtveřice se děje již od juniorského věku vyústěním na MSJ. Jejich vstup na scénu Světového poháru proběhl v rozmezí dvou sezón 2000 až 2002 rovněž v juniorském věku. Rieschová – 20. místem v super-G v 17 letech (16. 2. 2001), Schildová 25. místem ve slalomu ve 20 letech (9. 12. 2001), Záhrobská 5. místem v KO slalomu v 17 letech (15. 12. 2002) a Zuzulová 28. 10. 2000 (16 let) v úvodním obřím slalomu SP, kdy nedokončila první kolo.
Předehrou před jejich premiérou ve Světovém poháru byly starty ve FIS závodech, národních mistrovstvích a Evropském poháru. Od věku 15 let, kdy se evidují FIS body, absolvovaly jmenované rozdílné počty startů:

foto: Head

foto: Head

Rieschová

62 (6/SJ – 13/SG – 25/SL – 18/OS)
foto: Head

foto: Head

Záhrobská

111 (5/SJ – 20/SG – 44/SL – 41/OS – 1/KO)
foto: Atomic

foto: Atomic

Schildová

62 (6/SJ – 13/SG – 25/SL – 18/OS)
Salomon

foto: Salomon

Zuzulová

43 (0/SJ – 1/SG – 27/SL – 15/OS)

Již samotný fakt strohých čísel ukazuje na rozdílnost v zaměření tréninku a preference disciplín na závodech. Prvé dvě závodnice absolvovaly všestranný lyžařský rozvoj od rychlostních disciplín po technické. Naproti tomu u Záhrobské a Zuzulové je podhodnocena účast v rychlostních disciplínách. To má odezvu v současných výsledcích jak ve slalomu, tak především v obřím slalomu.

Jak to vidí tisk

I když se bude zdát, že následující řádky nesouvisí s výše uvedenou teorií o didaktice sportu, jsem plně přesvědčen o opaku. Jejich realita vychází právě z průběhu vývoje sportovce a dokresluje „suchou“ teorii.
Zaprvé: bezprostředně po získání titulu mistryně světa ve slalomu (Záhrobská – Aare 2007) mě zaujal v MF Dnes (21. 7. 2007) článek Martina Vopěnky „Záhrobské nenásledujeme“. S názorem autora lze souhlasit. Zběsilá realizace skrze své dítě přinese čas od času někdy slávu. V opačném případě stres a slzy, v nejhorším případě poničené vztahy. V tomto případě obojího vrchovatou měrou.
Zadruhé: v deníku Sport (5. 1. 2009) článek „Musíme jet vabank“. Mylná interpretace v odborné sportovní terminologii definovaná samotným strůjcem úspěchů své dcery. Jeho vyjádření „zvyšujeme průměrnou výkonnost“ nebo „vsadili jsme na taktiku postupného růstu“. V literatuře o sportovním tréninku takové pojmy neexistují. Hovoří se o dynamice růstu sportovní výkonnosti.
Zatřetí: článek v magazínu SNOW (č. 59 – únor 2011) „Drama jménem Šárka“. Autorem je Ivan Sosna, jeden z nejpovolanějších odborníků, jak v oblasti teoretické, tak i praktické. Jeho kritický pohled na určitou stagnaci v dynamice výkonnosti Záhrobské v poslední sezóně má hodně společného s touto srovnávací studií.Graf počtu startů v jednotlivých sezónách - celkově a v disciplínách

Průběh křivek je u jednotlivých závodnic různorodý a je ovlivněný zaměřením na jednotlivé disciplíny.
V prvních třech sezónách je náběhová křivka u všech stejně vzestupná, liší se pouze v počtu startů.
Případný propad u Rieschové a Schildové je ovlivněn zraněním a následnou rekonvalescencí. Průběh křivky Zuzulové se vymyká všem zákonitostem o koncepci při tvorbě startů v jednotlivých sezónách. Pro detailní pohled srovnejme vrchol Rieschové – 55 startů v sezóně v rozmezí 196 dnů je průměr 3,56. Záhrobská – 67 závodů-startů v rozmezí od 5. 12. 2001 (Hohgurgl-FIS závod ve slalomu 36. místo) do 10. 4. 2002 (Arosa – Mistrovství Švýcarska v super-G, závod nedokončen), čítá 126 dnů a průměr 1,88 dnů na závod. K tomu je nutné připočítat čas na přesuny, trénink a regeneraci, když je závod každý druhý den. Z pohledu fyzické zátěže se lze připravit. Je otázka, jak se pohybový aparát v juniorském věku vyrovná s tak častým opakováním při budování motorického stereotypu – techniky oblouku.
Druhou zvláštností u Záhrobské je v dalších sezónách nejdříve sestup na přiměřený počet startů, aby v poslední sezóně absolvovala „pouhých“ 19 závodů včetně účasti na MS. Pro nastartování závodní atmosféry je to málo. Současný trenér Záhrobské to zdůvodňuje přebudováním zafixované techniky z juniorského věku. Řešení tohoto problému sem ale nepatří.

Maria RIESCH
Marlies SCHILD
Šárka ZÁHROBSKÁ
Veronika ZUZULOVÁ

Graf dynamiky výkonnosti na MS a ZOH

První markantní rozdíl mezi čtveřicí sledovaných je věk, kdy vstoupily na scénu vrcholných závodů. První z nich okusila atmosféru Záhrobská na MS 2001 již ve svých 16 letech. Byl to předčasný a uspěchaný start. Ten měl za následek neúspěšnou nominaci na ZOH 2002. Od roku 2003 je Šárka již stálou účastnicí na všech po sobě jdoucích MS a ZOH. Získání sbírky medailí ve slalomu jí v přímém souboji ztěžovala jak Rieschová, tak Schildová. Obě jmenované zaznamenaly první start až na MS 2003 ve „vyzrálejším“ závodnickém věku. Rieschová v 19, Schildová dokonce až v 21 letech.
To lze zdůvodnit tím, že v německém i rakouském týmu je při nominaci na MS a ZOH nebývalá konkurence. Ani zranění jim nakonec nezabránilo zajistit si skvělou bilanci získaných medailí jak v rychlostních, tak technických disciplínách. Výkonnost Zuzulové na MS a ZOH je značně nevyvážená. Pokusy v kombinaci a obřím slalomu bez výraznějšího umístění. Pouze slalom má vzestupnou tendenci. Také její start v 17 letech byl brzký.

Maria RIESCH
Marlies SCHILD
Šárka ZÁHROBSKÁ
Veronika ZUZULOVÁ

Graf dynamiky výkonnosti ve slalomu

Disciplína, ve které se sledované protagonistky „utkaly“ nejčastěji – jak na MS a ZOH, tak především ve Světovém poháru, a to od okamžiku jejich vstupu do této soutěže.

Marlies Schildová

Nejlepší „skóre“ má Schildová. Řeč čísel zcela vypovídá o její kvalitě – dlouhodobé vynikající sportovní formě. Za deset sezón ve SP (vyjma zranění 2008–09) absolvovala:

  • 76 startů, z toho 61 dokončených = 27x na 1. místě
  • 7x na 2. místě
  • 8x na 3. místě
  • Celkem 42x na „bedně“ = průměr 1,45 na závod!Je držitelkou rekordu v dosažení nejlepších časů v jednom kole. Celkem 45x zajela nejrychleji, z toho 9x v obou kolech. Schildová v současné době představuje prototyp slalomářky s brilantní technikou moderního pojetí uplatněnou na jakémkoliv povrchu a profilu tratě. To o některých z dalších závodnic nelze říci jednoznačně.Šárka Záhrobská

Při pohledu na graf výkonnosti Záhrobské musí především zaujmout pouhých 8 nedokončených závodů z celkového počtu 83 startů ve SP, MS a ZOH. Tento malý „výpadek“ ovšem nelze pokládat za následek stability výborné sportovní formy. Důkazem pro toto tvrzení je výrazný nepoměr mezi jen 9 medailovými umístěními ve SP oproti 38 dokončeným závodům v rozmezí od 4. do 10. místa. Naopak to vypovídá o nedostatečně agresivní jízdě, o respektu z jízdy „vabank“. Čtvrtá a pátá místa (10x) se „setinovým“ odstupem od třetí příčky to jen potvrzují. Dynamiku výkonnosti Šárky na mistrovství světa a olympiádě ve srovnání se SP je možné hodnotit v daleko pozitivnějším světle. Dokázala načasovat formu. Kompletní sbírka medailí na MS a následně na ZOH je toho důkazem. Za největší úspěch lze považovat zisk titulu mistryně světa v Aare 2007, kde podala vynikající výkony v obou kolech. V přímém souboji se Schildovou vedla po prvním kole celkem o 0,23 s. Ve druhém kole bez taktizování, ale naopak jízdou na hraně dokázala útok Schildové odrazit. Nutno podotknout, že svah v Aare svým sklonem více nahrával Šárce. Zisk stříbrné medaile na MS ve Val d´Isere, bronzové v Bormiu 2005 a na ZOH 2010 již nebyl zcela v její režii. O průběhu jednotlivých závodů by se dalo po důkladné analýze polemizovat. I po úspěchu je rozbor pro další vývoj svěřenkyně pro trenéra nesmírně důležitý. Naopak historie se neptá, jakým způsobem bylo úspěchu dosaženo.Veronika Zuzulová

Slalomový graf Zuzulové v průběhu jejího výkonnostního růstu je poznamenán dvojím výpadkem způsobeným zraněním. Pokaždé se ale dokázala vrátit mezi top ten. V sezóně 2007/08, především však v uplynulé zimě. Světový pohár i MS v Ga-Pa 2011 ve srovnání se Záhrobskou jednoznačně vyplývá v její prospěch poměrem 9 ku 1. Rozdílné pojetí v technice slalomového oblouku mezi Veronikou a Šárkou bylo jednoznačné při mistrovském slalomu na Gudebergu v Ga-Pa. Tento slalomový svah patří svým profilem mezi nejtěžší. Výsledek závodu vyzněl ve prospěch Zuzulové. Útočná jízda ve druhém kole (třetí nejlepší čas) ji vynesla celkově na 10. místo. Záhrobská skončila dvanáctá. Z její jízdy bylo zřetelné, že jí strmý profil „nesedí“. Vysvětlení je jednoznačné. Tisíce odtrénovaných slalomových branek na mírných profilech slalomových svahů od žákovských let se musely projevit. Naštěstí tento nedostatek pochopila Šárka sama. Proto došlo ke změně v osobě jejího trenéra. Jak znám Pavla Šťastného, má dostatek zkušeností na přebudování zafixovaného pohybového stereotypu. Dalším rozdílným znakem v grafech Zuzulové a Záhrobské je počet nedokončených závodů. Převážně se jedná o výpadky v prvních kolech. Veronika netaktizovala, jela na hraně.Marie Rieschová

Ze čtveřice sledovaných závodnic jediná Rieschová není specialistkou slalomářkou. Přesto má dynamika její výkonnosti v této disciplíně pozitivní vývoj. Po zranění v sezóně 2005/06 se pozvolna vracela do vrcholové formy vedoucí až k medailovým umístěním. Poslední tři sezóny jak ve SP, tak na mistrovství světa i ZOH má na svém kontě samé úspěchy. Šest prvenství ve SP, zlato na MS 2009 a následující rok na ZOH 2010. Na domácím šampionátu v Ga-Pa jednak podlehla menší viróze, navíc byla pod mimořádným mediálním tlakem. Za tohoto stavu čtvrté místo ve slalomu nemůže být považováno za neúspěch.


Grafy z dalších disciplín najdete v článku Co prozradí grafy II?


Zdroje:
M. Choutka: Teorie a didaktika sportu, SPN 1976, Statistika výsledků Mezinárodní lyžařské federace, vlastní účast a pozorování na MS 2001–2011