Jako student maturoval v roce 1879 na učitelském ústavu v Jičíně, praktikoval v několika venkovských školách, až definitivně zakotvil na místě řídícího učitele dvoutřídky v Dolních Štěpanicích nedaleko Jilemnice. Jako pětadvacetiletý patřil k prvním aktivním turistům v horských terénech Krkonoš. V roce 1889 založil v Jilemnici odbor Klubu českých turistů a stal se předsedou jeho Krkonošské župy. Z vlastní iniciativy si v roce 1892 opatřil u vídeňské firmy Thonet lyže a stál u zrodu nové aktivity – lyžařské turistiky. O rok později navázal kontakt s J. R.-Ořovským a jeho pražskými lyžařskými společníky. V roce 1894 byl spoluzakladatelem Českého krkonošského spolku Ski Jilemnice, v letech 1902–26 byl jeho předsedou a organizátorem mnoha lyžařských závodů. V roce 1903 se podílel na založení lyžařského klubu ve Vysokém n. J. a v témže roce na vzniku Svazu lyžařů v Království českém. Založil fond „ Mladý lyžař“, z něhož obstarával výzbroj pro chudé žáky. Inicioval a praktikoval zavedení lyžařského výcviku do hodin tělocviku a organizoval společné školní lyžařské výlety do Krkonoš.