Byl vzdělaný, po pěti letech studia v několika evropských zemích jazykově vybavený a jako úspěšný podnikatel finančně nezávislý. Sám aktivní a ctižádostivý sportsman se nejvýznamněji prosadil ve veslování a v rychlobruslení. Velmi dobře lyžoval a práci v lyžařském hnutí na domácím i zahraničním poli věnoval nejvíce životních sil. Měl rozhodující zásluhu na rychlém rozvoji organizovaného lyžování v Praze, v Krkonoších a na Šumavě v prvních dekádách 20. století. V roce 1903 byl iniciátorem ustavení Svazu lyžařů v Království českém – prvního národního lyžařského svazu na světě. Od roku 1910 pracoval v Mezinárodní lyžařské komisi a v roce 1923 se rozhodujícím způsobem přičinil o její transformaci na Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS). Dvacet let pracoval jako tajemník Českého a později Československého olympijského výboru a vedl naše olympijské výpravy od roku 1908 do roku 1928, včetně výpravy na Zimní olympijské hry uspořádané ve Sv. Mořici v témže roce.