Bohužel nepodařilo se navázat na rozeběhnutý proces školení ukrajinských záchranářů v roce 2012, kteří přešli počátkem roku 2013 pod složky Ministerstva obrany Ukrajiny a přístup nových velitelů a generálů je velmi chladný a nedá se předpokládat žádný další zájem (bohužel vzniklá situace má souvislost i s politickým směřováním Ukrajiny). Cílem projektu IVF pro sezonu 2013/2014 je prezentace 5stupňové škály lavinového nebezpečí na Ukrajině a veřejné komunikování výstrah zpracovávaných Ukrajinským hydrometeorolo­gickým centrem se zaměřením na freeride komunity a skialpinistů, pro které jsou určeny i plánované kurzy.

Minulá zima 2012/2013 přinesla v ukrajinských Karpatech dvě tragické události, kdy v lavinách na polonině Boržava zahynuli 2 skialpinisté a 1 snowboradista (viz informace http://karpaty.net/…ske-hory.htm ).Zakarpatská horská služba zaznamenala v zimě 2012/2013 nárůst záchranných akcí o 20 %, celkem bylo hlášeno 164 akcí, přičemž nejvíce na polonině Boržava v blízkosti skiareálu Pylypec, na Svidovci v okolí skiareálu Dragobrat a na Černohoře. V blízkosti skiareálu Podobovec a Pylypec, které jsou vyhledávané freeride komunitou, se nachází 34 lavinových katastrů. Bohužel nové vleky a sedačkové lanovky vedoucí až na hřebeny mají za následek zvýšený počet záchranných akcí, ale i tragických událostí.

Největší lavina na Boržavě měla v zimě 2012/2013 objem 45 tis. m3, kterou strhli 12.01. dva snowboardisté (jeden zahynul), druhá největší lavina měla objem 28 tis.m3 (11.04.2013), celkem za zimu 2012/2013 pracovníci sněholavinné stanice Plaj monitorovali 21 lavin.Dne 29.11.2013 proběhla v rámci projektu IVF v Užhorodě konference k 5stupňové škále lavinového nebezpečí, která je jednotná od roku 1993 pro většinu států Evropy (kromě Ukrajiny a Ruska). Nastavení jednotného systému komunikování lavinových výstrah je cílem projektu, aby právě návštěvníci z kterékoli země byli informování jednotným, srozumitelným systémem výstrah. Milan Lizuch ze Strediska lavinové prevence v Jasné prezentoval v Užhorodě mezinárodně uznávanou stupnici, způsob získávání a zpracování dat a praktické využití publikovaných výstrah pro lyžařskou veřejnost, záchranáře a provozovatele vleků, kteří se nejen na Ukrajině málokdy řídí doporučením horských služeb a zajímá je pouze ušlý zisk v době zastaveného provozu vleků v době nepříznivých povětrnostních podmínek. Zájem odborné hydrometeorologické veřejnosti byl veliký, vážnost a důležitost této prezentace potvrzovala účast 16 zástupců Ukrajinské hydrometeorologické služby z Kyjeva, vědeckých hydro-meteo institutů, oblastních meteo-center, ale i účast specialistů za Sněholavinové stanice Plaj na pohoří Boržava a Požežeska na Černohorském masívu. Právě z těchto stanic získáváme pravidelná tříhodinová měření pro zpracování výstrah, které jsou tento rok veřejně publikovány i na stránkách meteo-služby Ukrajiny. Bohužel zcela nulový zájem o odbornou prezentaci projevili záchranáři horské služby na Ukrajině, kteří od ledna spadají pod požární stráž v rámci ministerstva obrany Ukrajiny.Lavinovou předpověď přinášíme od 26. listopadu na stránkách www.karpaty.net/laviny, výstrahy jsou publikovány též na partnerských stránkách www.snowski.sk a www.turkula.pl, Ukrajinská hydrometeorologická služby nově zveřejňuje výstrahy zatím v psané podobě na http://www.gmc.uzhgorod.ua/storm2.php

Lyžařský areál Pylypec zprovoznil nové stránky http://pylypetsski.com.ua/ s aktuální mapkou sjezdovek a vleků. Lyžařský areál Dragobrat informuje o sjezdových tratích http://www.dragobrat.ws/index.php nebo další popis střediska je na www.karpaty.net/dragobrat. Oba skiareály jsou popsány též v reportech na stránkách Snow.Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti pohybu v zimních horách, bez funkční ukrajinské horské služby, je navázání kontaktů s neformálními skupinami freeriderů a skialpinistů, horských vůdců a instruktorů, kteří mají na rozdíl od záchranářů ministerstva obrany o školení a kurzy velký zájem. Současně projevili zájem o základní trénink pracovníci sněho-lavinových stanic, kteří jsou zpravidla první v případě záchranných akcích na hřebenech k dispozici (stanice se nacházejí v nadmořské výšce 1 350 a 1 450 m n.m.). Pokračuje dovybavení jediné horské chaty na hřebeni v ukrajinských Karpatech – chaty Perelisok na hřebeni Svidovce s celoročním provozem,, která může sloužit jako ohlašovna HS (o chatě www.perelisok.wz.cz ) . Kurzy proběhnou v rámci projektu IVF na Ukrajině v lednu 2014 a budou vedeny specialisty z HS ČR Krkonoše a polské GOPR Bieszczady. Kolegové z obou horských služeb se na projektu podpory bezpečnosti v zimních Karpatech na Ukrajině podílejí již od roku 2009. Součástí projektu IVF je i výroba a instalace lavinových tabulí na hranici lavinových katastrů, se kterou pomáhá několik málo záchranářů „staré školy“.

Odbornými partnery projektu jsou kolegové a kamarádi z Horské služba ČR, GOPR Karkonosze a GOPR Bieszczady, časopisu Snow a specializovaného obchodu Namche.

Více informací:
Karpaty.net - lavinový kurz
"Karpaty.net - lavinová prevence"http://ww­w.karpaty.net/ar­chiv/lavinova-prevence-2011.htm
Mezinárodní visegrádský fond