Ve středu se za účasti velvyslance ČR v Bosně a Hercegovině konalo setkání majitele společnosti Snowhill a.s. Karla Vacka s premiérem vlády Republiky Srbské Miloradem Dodikem a s ministry obchodu a ekonomických vztahů. Pan Vacek včetně svého realizačního týmu představil vizi své expanze společnosti Snowhill do regionu západního Balkánu. Jednalo se o revitalizaci bývalého olympijského zimního střediska Jahorina a o záměru vstoupit na Jahorinu jako investor a dlouhodobý nájemce tamního lyžařského střediska.

Na tiskové konferenci oznámili pan Dodik a pan Vacek, že došli k obecné shodě v základních parametrech budoucí spolupráce. Pan premiér Dodik pověřil přítomné ministry, aby maximálně urychlili konzultace se Snowhillem ohledně podnikatelského záměru tak, aby bylo možné tento základní dokument o budoucí spolupráci vády Republiky Srbské a Snowhillu předložit na zasedání vády příští čtvrtek ke schválení. „Na tento dokument bude v rychlém sledu následovat sada potřebných technických smluv a dohod, které umožní v co nejkratší době zahájit projektovou přípravu revitalizace olympijského centra Jahorina,“ uvedl Karel Vacek. Premiér Dodik před přítomnými novináři označil Snowhill za „partnera, na jakého olympijská Jahorina již dlouhé roky čeká.“

Snowhill plánuje proinvestovat na Jahorině celkem cca 50 milionů euro a do dvou let toto středisko kompletně zmodernizovat a pozvednout jej na špičkovou evropskou úroveň včetně zajištění komplexní škály služeb spojených se zimními i letními aktivitami.