Kromě odlišných způsobů úhlování hrany je zde ještě jeden důležitý rozdíl, a to téma funkční hrana vs. hrana „ostrá“.

Filozofie MONTANA řeší funkční hranu s velkým důrazem na šetrný způsob opracování. Servisní postup dělíme na dva typy – běžný servis a servis závodní, kdy základní servis je identický pro oba.

Funkční hrana znamená hrana okamžitě použitelná(!), na základě bočního úhlování a odklonu spodní hrany, bez jakýchkoliv dodatečných úprav typu tupení špičky či paty.

Odborně připravený servis by neměl být jen výsadou závodníků a sportovních lyžařů, ale naopak nutností pro obecnou lyžařskou veřejnost včetně začátečníků (dětí, dospělých, ale i podmínkou půjčoven lyžařského vybavení).

Málokterá lyže z výroby je ideálně připravená pro okamžité použití. Výrobci lyží a snb používají tzv. liniové stroje, tedy polotovar lyže procházející v linii za sebou postupně všemi brusnými operacemi až do finálního stavu. Efektivita výroby znamená i mimo jiné čas, proto jsou v případě broušení boční a spodní hrany používány keramické disky. Výhoda keramického disku je zejména v jeho agresivitě co do množství odběru materiálu a současně i rádoby dobře vypadajícího povrchu hrany. Nevýhodou je neschopnost kopírovat kontaktní bod a pálení skluznice podél hrany v případě odklonu spodní hrany.

Protože je velký kvalitativní rozdíl mezi broušením z výroby a následným zákaznickým servisem, i samotní výrobci realizují velké investice směrem do výsledného broušení hran a skluznice.

Např. firma Stöckli zásadně úhluje hranu kombinací brusný pásek a tuningový kámen, a to i v případě samotné výroby. Ani největší český výrobce lyží SPORTEN nezahálí a klade důraz na velmi vysokou kvalitu výstupního broušení jak pro sjezdové lyže, tak i běžky.

Funkční hrana by měla znamenat včasnou a pohodlnou reakci hrany vůči sněhové podložce v průběhu oblouku, nezařezávání se při jízdě rovně a také povědomí lyžaře o bezpečnosti vůči sobě, ale i ostatním.


Pro úhlování boční hrany používáme keramický brusný pásek, který má schopnost odbrušovat materiál z plochy hrany v rozsahu úhlu 89–87 ° (běžný servis). Úhlování provádíme bodovým broušením nebo plošným broušením pomocí kluzné keramické destičky. V obou případech dochází ke kopírování rádiusu boční hrany včetně oblasti kontaktního bodu. Při úhlování hrany automatem navíc nastavujeme spínací časy (aktivní plochu broušení) + tlakovou křivku (intenzitu broušení).

1. Plnohodnotný carvingový efekt = přesně zúhlovaná hrana v celé její délce od špičky k patě.
2. Geometrie kluzné podložky zaručuje konstantní úhel broušení boční hrany.
3. Proměnlivá rychlost = kontrolovatelná účinnost broušení.
4. Konstantní odběr materiálu z plochy hrany vč. boční ochranné lamely hrany.
5. Minimální hloubka narušení hrany díky různým hrubostem brusného pásku.
6. Po broušení vznikne horizontální struktura hrany.


Bodové broušení hrany – manuální stroj HTT 3D


Kluzná keramická destička s kyvným pohybem v horizontální rovině – manuální stroj MCS 2000


Úhlování hrany – automat MONTANA
Odklon/tuning spodní hrany provádíme bodovým broušením, tečnou na vrchol speciálního kamene. I zde dochází ke kopírování hrany v celé její délce, včetně kontaktních bodů.
Tuningový kámen hranu pouze odklání směrem od podložky, tzn. leští v rozsahu 0,4–0,8 °.
Tuning spodní hrany je samostatný specifický úkon, nenahraditelný v rámci servisního postupu!


1. Kvalita provedení tuningu spodní hrany nezávisí na šířce lyže v oblasti špičky (nejširší místo).
2. Kvalitně provedený tuning nezanechá žádnou strukturu na ploše spodní hrany. Tuning se provádí ve stejném směru jako kluzný směr lyže (špička – pata).
3. Úhel podbroušení je konstantní v celé délce lyže.
4. Podbroušení se provádí v celé délce lyže (špička, pata včetně).
5. V případě úhlu podbroušení <=0,8 ° nedojde k broušení okraje skluznice (pálení).


Radiální tuning je výsadou MONTANY již desátým rokem. Patentovaná technologie umožňuje provedení proměnlivého úhlu odklonu spodní hrany v celé její délce. Úhel v oblasti špičky a paty se z úrovně 0,8 ° postupně zmenšuje směrem do středu lyže na hodnotu 0,4 °. Hrana upravená metodou Radiální tuning (0,8–0,4–0,8 °) velmi dobře aktivně reaguje při pohybu směrem do oblouku a výjezdu z něho, proto je i velmi vhodná nejenom pro začínající lyžaře, ale i lyžaře střední a sportovní úrovně.


Tuning hrany – manuální stroj HTT 3D (2D)


Tuning hrany – automat MONTANA


Závodní hrana je nadstavba základního servisu hrany, kdy kromě individuálních úhlů boční hrany (88, 87, 86, 85 °), řešíme i její ostrost v podobě leštění boční hrany. Volba úhlu odklonu spodní hrany (0 °, 0,5 °, radiální tuning) zejména záleží na fyzické zdatnosti a zkušenostech lyžaře.
Dobře připravená závodní hrana není jen otázkou její ostrosti, ale i celé geometrie hrany, která vychází z předpokladu správně naformátované lyže. Proto i každá závodní lyže a snowboard musí projít základním servisem broušení plochy skluznice na kameni, díky němuž dojde k srovnání skluznice se spodní hranou do tzv. optické roviny.


leštění boční hrany – manuální stroj HTT3D (2D)


používáme speciální mini disk o průměru 45 mm, úhel hrany zabezpečuje vodítko přiložené na skluznici, hrany se dotýkáme pouze jedním okrajem disku na straně rotace od spodu hrany směrem k horní hraně – tímto způsobem nevytváříme negativní grot (otřep) směrem od podložky


leštění boční hrany – ruční bruska MONTY EDGERwww.montana-skiservis.cz